Zondag 19 november 2017 Zondag 19 november 2017
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Intochtslied: Liedboek 218, Dank U, voor deze… ( alle coupletten )

Groet en Bemoediging

Antwoordlied: Liedboek 903, Zou ik niet van harte… 1, 5 en 6

Kyriegebed

Gloria: Liedboek 413, Grote God… ( alle coupletten )

Gesprek met de kinderen, aansteken van de kaars

Gebed voor de opening van de Schriften

Eerste lezing: Psalm 66: 5 t/m 13

Liedboek 833, Neem mij aan zoals ik ben

Tweede lezing: Lukas 19: 1 t/m 10

Verkondiging “ God ziet ons staan “

Muzikale meditatie

Liedboek 935, Je hoeft niet bang te zijn

Gebeden met aansluitend het Onze Vader

Collecte en kinderen komen terug

Slotlied: Liedboek 913, Wat de toekomst brengen moge 

Zegen, afgesloten met 3 x Amen

Orgelmuziek
terug