zondag 1 december 2019 zondag 1 december 2019
Kerkdienst zondag 1 december 2019

Eerste zondag van advent.

Voorganger: ds. Jan de Visser

Aanvang van de dienst 10.00 uur.
 
De eerste collecte - de diaconale collecte - is bestemd voor het project "de veldwerker" (zie de toelichting hieronder).
De tweede collecte is bestemd voor pastoraat en kerkelijke gebouwen.
Bij de kindernevendienst wordt gecollecteerd voor SOS kinderdorpen.
 
Bij de dienst
 
Zondagochtend is de eerste van de vier Adventszondagen die aan het Kerstfeest voorafgaan. Je kunt je het bijna niet voorstellen, maar na de indrukwekkende viering van afgelopen zondag begint het nieuwe kerkelijk jaar. Geen pauze, geen rust, gewoon doorgaan met vieren.
Het is dan ook een soort Nieuwjaarszondag: het kerkelijk jaar 2019-2020 begint op die zondag.

Zondagochtend lezen we met elkaar het tweede hoofdstuk uit de profetieën van Micha.
We zingen Ps. 25:1,2,3; Gez. 301a; 451:1,4,5; 441:1,6; 391 en 444.
terug