Zondag 20 januari 2019 Zondag 20 januari 2019
Welkom mededelingen
Lied 212
Stilte
Votum en groet,
Lied 287, couplet 1,2,5
Kyrie, accl. 367B
Glorialied 305
praatje met de kinderen
Gebed
1e lezing: psalm 75
lied 405
lezing Marcus 10:32-45
lied 339A
preek
orgelspel met aansluitend 791
Dank, voorbeden en Onze Vader  (accl. bij voorbeden: 367E
Collecte met orgelspel
Slotlied 885
Zending en zegen
terug