zondag 21 juli 2019 zondag 21 juli 2019
Orde van Dienst
voorganger ds. Evert Overeem uit Leusden

5e zondag van de zomer – 21 juli 2019

Organist/pianist: Rien Abramse

De eerste collecte is bestemd voor pastoraat en kerkelijke gebouwen.
De tweede - diaconale - collecte is bestemd voor Stichting De Hoop (zie de toelichting hieronder).
Bij de Kindernevendienst wordt gecollecteerd voor SOS kinderdorpen.

Orde van dienst
Alle liederen uit Liedboek 2013
Eerste lied: 17 : 3, 7
Moment van stilte, bemoediging, groet
Zingen: 195
Tien woorden van Leven
Zingen: 930
Gebed om de leiding van de Heilige Geest
Kinderen naar de nevendienst
Schriftlezingen: Johannes 19 : 38 – 42
                         1 Samuël 31 : 1 – 13 (tekst: 11-13)
Zingen: 650
Preek
Zingen: 655
Gebeden
Gaven
Slotlied: 822 (3x)
Ds. E. Overeem

Toelichting diaconale collecte
Stichting De Hoop is een Christelijke GGZ instelling voor jongeren en volwassenen met psychiatrische – en/of  verslavingsproblematiek. Naast poli – en klinische behandelingen zijn er ook woonvormen voor beschermd wonen.
Folders van deze Stichting liggen op het leesrek in de ontmoetingsruimte.
 
terug