Zondag 22 april 2018 Zondag 22 april 2018
Welkom en mededelingen
Lied: 221: 1

Moment van stilte
Bemoediging en Groet
Lied: 221: 2 & 3

Kyriëgebed
Glorialied: 100: 1, 2 & 4

Gesprek met de kinderen

Gebed om verlichting met de Geest
Schriftlezing: Genesis 4: 1 - 16
Lied: 991: 1, 2 & 3

Verkondiging
Kort meditatief moment terwijl de organist speelt

Lied: 841: 1, 2, 3 & 4

Dank- en voorbede, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk uitgesproken Onze Vader
Collecten
Lied: 416: 1, 2, 3 & 4

Zegen (met gezongen amen)
 
terug