zondag 22 december 2019 zondag 22 december 2019
 Orde van dienst voor 22 december 2019

Organist:
Mathijs van Ledden

Welkom en mededelingen

Voorbereiding

Stil gebed (gemeente gaat staan)


We lezen uit het laatste hoofdstuk van het boek Micha het eerste en het laatste gedeelte. Boeiend, spannend en bol van de tegenstellingen: Micha 7: 1 – 7 en 18 – 20.
En uit het Mattheüsevangelie horen we het verhaal van de afkomst van Jezus: hs. 1: 18 – 25.

We zingen:
Ps. 19: 1,3;
Gez. 477: 4 (zie ook hieronder);

463: 1,5-8;
Ps. 103: 3,4;
Gez. 473; 462: 1,4-6 
Gez. 466: 1,5,7.
terug