Zondag 23 september 2018, Startzondag Zondag 23 september 2018, Startzondag
 

Liturgie


voor de Startzondag
Exodusgemeente te Middelharnis -  Sommelsdijk
23 september 2018
 

Voorbereiding

Inloop, koffie met iets lekkers
Muziek voor de dienst
Binnenkomst kerkenraad, jeugd, startzondagcommissie

Openingslied Gez. 288 (met muziekinstrumenten!)

 
Welkom  
Zingen Gez. 212
2 Hij, die het leven / aan ons heeft gegeven,
ons deze nacht omgaf met goede zorgen,
roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen.
Zing Halleluja!

3 Het is zijn zegen / dat wij ons bewegen,
dat hart en ziel van vreugde kunnen springen,
met lijf en leden wij hem dank toezingen.
Zing Halleluja!

4 Bron van het goede, / die ons zo behoedde,
blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven,
ons met uw liefdevolle trouw omgeven.
Zing Halleluja!

5 Blijf ons geleiden, / ga aan onze zijde!
Al zal de hitte van de dag ons steken,
wij zijn voor altijd van uw liefde zeker.
Zing Halleluja!

Bemoediging en groet

Zingen Opw. 42: ‘’k Stel mijn vertrouwen’ (canon)Gebed voor de nood in de wereld
Luisteren: Ariel Ramirez, Misa Criolla
 
Tekst:                                           Vertaling:
Señor, ten piedad de nosotros.        Heer, ontferm U over ons
Cristo, ten piedad de nosotros.        Christus, ontferm U over ons
Señor, ten piedad de nosotros.        Heer, ontferm U over ons.

Loflied: Psalm 150

 
2 Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijk Hem!
Citer, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Dienst van het woord

Gebed om de opening van het Woord

Flakkeese dialoog ‘Laetuh mun us praetuh’ door Jeannette Mastenbroek en Arna Taale

Kindermoment

Schriftlezing: Johannes 4: 1 – 30  “De Samaritaanse vrouw”  

Zingen: Jeannette en Arna ( Daan)
Opwekking 695: Stil
Verberg mij nu onder uw vleugels, Heer,
Houd mij vast in Uw sterke hand.

Als de oceaan haar krachten toont,
Zweef ik met U hoog boven de storm
Vader, U bent sterker dan de vloed.
Dan word ik stil; U bent mijn God!

Vind rust, mijn ziel, in God alleen
ken Zijn kracht, vertrouw Hem en wees stil

Als de oceaan haar krachten toont,
Zweef ik met U hoog boven de storm
Vader, U bent sterker dan de vloed
Dan word ik stil; U bent mijn God! (2x)

tussenspel

Als de oceaan haar krachten toont
Zweef ik met U hoog boven de storm
Vader, U bent sterker dan de vloed.
Dan word ik stil; U bent mijn God!
Dan word ik stil; U bent mijn God!

-    Ik neem even de tijd om met U te praten
(Tekst & Muziek: Marcel Zimmer; © 2003 Celmar Music)

Ik neem even de tijd 
om met U te praten
even met U alleen
ik neem even de tijd 
om bij U te zijn, Heer
niemand om me heen
Ik neem even de tijd
om naar U te luist'ren
en stil te zijn voor U
ik neem even de tijd 
om Uw stem te horen
Heer, ik luister nu

Spreek Heer, ik luister
uw dienstknecht hoort
spreek Heer, ik luister
ik luister naar Uw Woord

Ik neem even de tijd 
ik wil U aanbidden
God van liefde en trouw
ik neem even de tijd
omdat ik wil zeggen
dat ik van U hou

Ik neem even de tijd 
om Uw Woord te lezen
dat U gegeven heeft
Ik neem even de tijd 
zodat U kunt spreken
door Uw Woord dat leven geeft

Spreek Heer, ik luister …

U neemt altijd de tijd
om naar mij te luist’ren,
er gaat nooit een moment voorbij
dat U even geen tijd heeft
want op elk moment, Heer
staat U klaar voor mij

Spreek Heer, ik luister …

Interview met gemeenteleden
-    Anne Akershoek
-    Hanneke Mijs
-    Leo de Voogd

Overweging: “Een goed gesprek”

Muzikaal moment

Zingen: lied 149 Hallelujah! Laat opgetogen 
 

2 Laat het een hoge feestdag wezen.
De naam des Heren wordt geprezen
met het aloude lied der vaderen.
De heilige reien naderen.
En zo danst in het morgenlicht
heel Gods volk voor zijn aangezicht
en slaat de harp en roert de trom
in ’s Heren heiligdom.


Dienst van gebeden en gaven

Voorbeden, stil gebed
Zingen: lied 1006 Onze Vader in de hemel 

Mededelingen over de activiteiten na de dienst
Collecte 
 

Heenzending en zegen

Slotlied: Ga nu heen in vrede 
2   Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,
    wat wij hier beleden samen met elkaar.
    Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis,
    dan is vanaf heden Christus bij u thuis.
    Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

Zegen, gevolgd door  Gezang 431c


Aan deze dienst werkten mee:
Voorganger: ds. Jan de Visser
Ouderling van dienst: Jan van Eijken
Pianist: Daan Verkerk 
De leden van de Startzondagcommissie:
•    Jacqueline Gebraad
•    Jeanette Kasteleijn
•    Jeanette Mastenbroek
•    Renée Schoenmaker
•    Arna Taale
Techniek: Ab van der Valk (Happy Music)Wij wensen elkaar
een inspirerend jaar

met goede gesprekken
bij elkaar ontdekken

wat waar is, mooi en goed
wat kerkzijn met ons doet

Wij willen delen 
met u en met velen

en willen zo groeien
en blijven bloeien

Iedereen praat mee
iedereen doet mee

te beginnen met vandaag
we zien jullie heel graag

in gesprek het komende jaar
alles voor en met elkaar!
 
terug