Zondag 24 maart 2018

Zondag 24 maart 2018Zingen: Lied: 103:1,5
Stilte, bemoediging, groet

Bloemschikking 
Zingen: Lied 562:1

Kyriegebed – na elke intentie Lied 367d
Zingen: Lied 544:1,2

Gebed
Kinderen naar voren – toelichting paasproject
Zingen: projectlied

Lezing OT: Jesaja 52:13-53:12 (lector)
Zingen: Lied 556:1,2

Lezing: Handelingen 8:34-35 (predikant)
Zingen: Lied 512:1,2,3,6

Verkondiging
Orgelspel/muziek

Zingen: Lied 576b:1,3,7
Collecte

Gebeden
Zingen: 578:1,2,5,6
Zegen
 
terug