Zondag 24 september 2017 Zondag 24 september 2017
Voorganger: ds Nanne Scholtens uit Ridderkerk

Psalm van de zondag: 122: 1
Stil gebed
Votum en groet
Drempelgebed

Psalm 122: 2 en 3
Kyrie gebed

Gloria lied: 150a

De kinderen komen naar voren

Schriftgebed

Eerste lezing: Jesaja 56: 1 - 8
Psalm 87: 1 en 2

Tweede lezing: Lukas 17: 11-19
Psalm 87: 3 en 4

Verkondiging
Muziek
Antwoord: LB 903: 1, 4, 5, 6

Gebeden en gaven
Kinderen 
Slotlied: 981
Zending en zegen
terug