Zondag 25 februari 2018, 2e zondag van de Veertigdagentijd Zondag 25 februari 2018, 2e zondag van de Veertigdagentijd
‘Ren als de atleet die wint’ 

welkom en mededelingen
intochtslied        Psalm 25: 1 en 2    Heer, ik hef mijn hart en handen

Bemoediging / groet
Antwoordlied         Psalm 25: 6    Wie heeft lust de Heer te vrezen

Stilstaan bij de liturgische schikking

Lied van de 40 dagen    Lied 544: 1, en 2    Christus naar wie wij heten
Kyriegebed

Lied van de 40 dagen    Lied 544: 3 en 4    De duisternis te boven
Gesprek met de kinderen; aansteken lantaarn

Gebed opening Schrift
Lezing OT            Genesis 6: 11-22
Lied             Lied 816: 1 en 2    Dat wij onszelf gewonnen geven

Lezing NT            1 Korintiërs 9:24-27
Lied             Lied 816: 3 en 4    Omdat de huizen die wij bouwden    

Verkondiging
korte muzikale meditatie

Lied             Lied 939: 1, 2 en 3    Op u alleen, mijn licht, mijn kracht

Gebeden met aansluitend het Onze Vader
Collecte
 
Slotlied            Lied 727: 1, 2, 3 en 4  Voor alle heiligen in de heerlijkheid

Zegen afgesloten met 3x Amen
terug