Zondag 26 augustus 2018

Zondag 26 augustus 2018Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 212, vers 1 en 2
Moment van stilte

Bemoediging en groet 
Zingen: Lied 212, vers 4 en 5

Inleiding op de dienst
Gebed
Zingen: Lied 385, vers 1, 2 en 4

Voor de kinderen

Gebed bij het openen van de bijbel
1e Lezing: Psalm 63
Zingen: Lied 63, vers 1 en 3

2e Lezing: Marcus 8, vers 1 - 8
Zingen: Lied 333 (3x)

Overdenking
Muziek

Zingen: Lied 834
Dank- en voorbeden en Onze Vader

Collecte
Zingen: Lied 657, vers 1 en 4
Zegen met aansluitend gezongen Amen
 
terug