Zondag 26 mei 2019 Zondag 26 mei 2019

Voorganger: Franck Ploum

Organist: Piet Westhoeve

Aanvang 10.00 uur.
De eerste collecte is bestemd voor pastoraat en kerkelijke gebouwen.
De tweede - diaconale - collecte is bestemd voor Stichting de Boei (zie toelichting hieronder). 

Bij de Kindernevendienst wordt gecollecteerd voor SOS kinderdorpen.

Volgende week zondag 2 juni 2019 is onze voorganger ds. Jan de Visser. In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal. 

We lezen:
Joël 2,21-¬27 
Psalm 67 
Openbaring 21,10-¬12.22-¬27 
Johannes 14,23-29

Tekstlezing: Johannes 14,23-29

We zingen:
LB 601 – Licht dat ons aanstoot  c. 1 en 2
LB 601 – Licht dat ons aanstoot  c. 3
LB 655 – zingt voor de Heer een nieuw gezang
LB 650 – De aarde is vervuld 
LB 657 – Zolang wij ademhalen
LB 691 – De Geest van God
LB 663 – Al heeft hij ons verlaten  

 
Toelichting Diaconale collecte
Stichting de Boei organiseert inloophuizen, ontmoetingsplaatsen in huiselijke kring voor mensen die kanker hebben, hun naasten en/of nabestaanden. Hier kunnen zij, samen met vrijwilligers en medewerkers, lotgenoten ontmoeten.
Ook kan men hier ontspanning vinden, creatief bezig zijn, cursussen volgen, informatie verkrijgen en er een luisterend oor vinden.
In Ouddorp wordt vanuit deze Stichting twee keer in de maand een bijeenkomst gehouden in “De Overkant”.
terug