Zondag 27 mei 2018 Zondag 27 mei 2018
Welkom en mededelingen
Intredelied Lied 601: Licht dat ons aanstoot 

Bemoediging en groet
Inleiding

Lied 255: 1 en 3
Gesprek met de kinderen; aansteken lantaarn 

Gebed opening Schrift
Exodus 3, 1­6 Mozes ontmoet God in de brandende braamstruik
Lied 834: Vernieuw Gij mij

Johannes 3, 1-16 Nachtelijk gesprek met Nicodemus
Lied: U komt de lof toe

Verkondiging
Muziek

Lied 686: De geest des Heren heeft 
Voorbede en Onze vader
Collecte

Lied 704: Dank dank nu allen God

Zegenbede
Amen (3x)
 
terug