zondag 27 oktober 2019 zondag 27 oktober 2019
Kerkdienst zondag 27 oktober 2019
voor de zesde zondag van de herfst

Voorganger: voor de zesde zondag van de herfst
27 oktober  2019
in de Exoduskerk te Sommelsdijk 10.00 uur

Voorganger: Ds. Leendert Jan Lingen, Middelharnis
Organist:  Rien Abramse

Thema: Antwoord uit het onweer

Welkom en mededelingen

Zingen: Lied 46:1,3
Stilte, bemoediging, groet
Zingen: Lied 195
Themastelling
Zingen: Lied 276:1
Kyriegebed tussendoor Lied 367D
Zingen: Lied 1005:1,5
Gebed
Kinderen steken lantaarn aan en gaan naar de kindernevendienst

Lezing OT: Job 38:1-4 en 36-41; 39:1-4 en 13-18;  40:15-16 en 25-26
Zingen: Lied 985
Lezing OT: Job 42:1-17
Zingen: Lied 850
Verkondiging
Zingen: Lied 221
Collecte
Gebeden
Zingen: Lied 15 dl 2 Het liefste lied van Overzee
Zege
 
terug