Zondag 28 januari 2018 Zondag 28 januari 2018
Intredelied 494; Van waar zijt Gij gekomen

Opening en welkom
Psalm 111; Van ganser harte    strofe 1,2,3,5

Deuteronomium 18,15‐20
Lied 924; Verdoofd en schamper van gemis

Marcus 1,21 tm 28
Lied 528; Omdat Hij niet ver wou zijn

Preek
Muziek

Lied 527; Uit uw hemel zonder grenzen

Voorbede en Onze vader
Collecte

Lied 416; Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegenbede
Amen (3x)
terug