zondag 28 juli 2019 zondag 28 juli 2019
Orde van Dienst
voorganger: Mevr. Ank Verhoeven uit Pijnacker

6e zondag van de zomer – 28 juli 2019

Organist/pianist: Annet van Leersum

De eerste collecte is bestemd voor pastoraat en kerkelijke gebouwen.
De tweede - diaconale - collecte is bestemd voor Light For the World. Deze stichting werkt aan een wereld waarin mensen met een handicap een eerlijke kans krijgen op onderwijs en doordoor ook op betaald werk. Hun motto is: “Samen voor gelijke kansen”!

Bij de Kindernevendienst wordt gecollecteerd voor SOS kinderdorpen.

Volgende week zondag 4 augustus 2019 is onze voorganger ds. Jan de Visser. In deze dienst vieren we een Dienst van Schrift en Tafel.
Op zaterdag 3 augustus zal het huwelijk van Marloes van Eck en Ivan Dogterom worden ingezegend door ds. Jan de Visser.
Orde van dienst
Welkom
Lied 221
Stilte
Groet
Lied 283, coupl. 1,2,5
Kyrie met accl. 367B
Glorialied 868, coupl. 1,2,3
Gesprek met de kinderen
Gebed bij opening van de Schrift
Lezing 1: 2 Korinthe 5: 14-21
Lied 314
Lezing 2: Lucas 15:11-32
Lied 339a
Verkondiging
aansluitend orgelspel
Lied 838, coupl. 1,3,4
Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
Collect (orgel)
Slotlied 413
Zending en zegen, amen

terug