Zondag 28 oktober 2018, Jeugddienst

Zondag 28 oktober 2018, Jeugddienst

Orde van dienst
Jeugddienst
28 oktober 2018

 
Muziek

Kerkenraad komt binnen 

Welkom en mededelingen door: Merel

We zingen lied 215: 1 en 2

 

2) Rondom wie bidden dag aan dag
zijn wonderen, die geen oog ooit zag
een nieuw geloof, een nieuwe hoop,
een nieuwe kracht door's Geestes doop.


Bemoediging en groet
Gemeente gaat zitten


We luisteren naar het lied: Morgenlicht
In de stilte van de morgen,
als de wereld weer ontwaakt,
ik de vogels zacht hoor fluiten
en de zon voel door de ruiten.
In de stilte van de morgen,
als mijn adem wolkjes blaast
en de nieuwe dag begint,
bid ik dat uw liefde wint
in wat ik doe vandaag

In de stilte van de morgen
ga ik eerst op zoek naar U.
In uw trouw ben ik geborgen;
U zult altijd voor mij zorgen.
In de stilte van de morgen
nodig ik U bij mij uit.
Bewoon de kamers van mijn hart,
overstem wat mij verwart.
Heer, maak mij tot uw thuis.

Met open handen en een dankbaar hart
geef ik me over, maak een nieuwe start.
In het morgenlicht
zie ik uw gezicht.
In de stilte van de morgen
zing ik: Heer, U bent zo goed.
Wie ben ik dat U mijn leven
in uw plannen hebt geweven?

In de stilte van de morgen
leg ik alles voor u neer.
Al mijn zorgen en mijn zonden
houden mij niet meer gebonden,
want ik weet: U bent mijn Heer

Met open handen en een dankbaar hart
geef ik me over, maak een nieuwe start.
In het morgenlicht
zie ik uw gezicht.


De 10 geboden door: Joëlle en Iris
Gebed door: Sophie


We zingen: God van Licht (opw. 807)
Band:
In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee. 
In mijn onrust neemt U mijn hand;
in mijn vragen houdt uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee. 

Refrein allen:
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust, waar U woont.
Waar U woont (4 x)

Band en gemeente:
Storm en golven vrees ik niet.
In de morgen zing ik mijn lied.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee. 

Refrein allen:
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust, 
Waar U woont (4 x)

Band 4x:
U schijnt feller
dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm. 

Refrein allen:
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust, 

Waar U woont (4 x).


Kinderen komen naar voren
Kindermoment 
Verhaal van Bartimeüs gespeeld door de jadus-jeugd

Kinderen van groep 1 tm 4 gaan naar de kindernevendienst

We zingen lied: 182: 1 tm 42 Blinde man, houd moed nu,
Jezus staat al stil.
Blinde man, Hij roept u,
blinde man, houd moed nu,
spring maar op en spoed u,
hoor naar wat Hij wil.

3 ‘Zoon van David, wilt Gij
dat ik U mag zien?
Alle kwalen heelt Gij,
alle honger stilt Gij.
Vraagt Gij mij: wat wilt gij?
Heer, dat ik mag zien!’

4 Blinde man, vertrouw nu
op wat Hij u zegt:
uw geloof behoudt u,
wie gelooft, aanschouwt nu!
Blinde man, vertrouw nu,
volg Hem op zijn weg.


Preekje: Een wereld van verschil


We zingen: Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen
Jezus licht van de wereld vernieuw ons
levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons
schijn in mij, schijn door mij

(refrein)
kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom heil’ge geest, stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer Uw woord, dat het licht overwint

Heer ik wil komen in Uw nabijheid
uit de schaduwen in Uw heerlijkheid
door het bloed mag ik U toebehoren
leer mij toets mij Uw stem wil ik horen
schijn in mij, schijn door mij

(refrein)
kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom heil’ge geest, stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer Uw woord, dat het licht overwint

staan wij oog in oog met U Heer
daalt Uw stralende licht op ons neer zichtbaar tastbaar word U in ons leven
U volmaakt wie volkomen zich geven
schijn in mij, schijn door mij

(refrein)
kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom heilge geest stort op ons uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer Uw woord dat het licht overwint

Gedicht door: Marloes

Voorbede, dankzegging en stil gebed

We zingen: het Onze Vader (lied 1006)

Collecte
We zingen: Mighty to Save
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

We zingen het slotlied 423: Nu wij uiteen gaan

Zegen gevolgd door:Na deze dienst is er de gelegenheid voor een praatje onder het genot van een kopje koffie, thee of glaasje fris met elkaar.

De volgende jeugddienst is op 16 december met als voorganger Arend Voogt.

Heeft u nog ideeën voor een jeugddienst of zou u/jij het leuk vinden een keer te helpen met organiseren? We horen het graag!

Op 30 december 2018 zal de Top 2000 dienst gehouden worden.
 
terug