Zondag 29 april 2019 Zondag 29 april 2019
Votum en groet
Psalm 84 : 1 en 3

Kyriëgebed
Lied 653 : 1 , 4 en 7

Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing:  Lucas 24 : 13 – 35
Lied 723

Verkondiging
Orgelspel

Dienst van de gebeden
Lied 969
Zegen
 
terug