Zondag 29 oktober 2017 Zondag 29 oktober 2017
Orde van dienst
Jeugddienst 29 oktober 2017

Binnenkomen
muziek
 
Kerkenraad komt binnen
Gemeente gaat staan
 
We zingen: Abba Vader
 
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen,
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

 
Gemeente gaat zitten
Welkom en mededelingen
 
We zingen: Opwekking 626 – Prachtige God
 
Band:
Eindeloos, zo eindeloos, uw Liefde is zo groot.
Het kruis sprak Uw genade uit voor mij.
't is nooit gezien en nooit gehoord,
door niemand echt beseft;
hoe prachtig en hoe liefdevol U bent!

 
allen:
Prachtige God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb U lief.

Eindeloos, zo eindeloos, uw heerlijkheid verschijnt
en ieder kan Uw machtig werk nu zien.
De Grootsheid van Uw majesteit
maakt dat mijn hart weer zingt
hoe krachtig en hoe weergaloos U bent!

Prachtige God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid. x2
Prachtige God, ik heb U lief.

U liet mij opnieuw Uw wonderen zien,
U liefde veroverde mij. x2
Want niets op de wereld is ooit zo mooi als U.

Prachtige God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid. x2 
Prachtige God, ik heb U lief.

Ik zing, ik zing voor U,
Ik zing, ik zing voor U, x2
Ik zing, ik zing voor U,
Prachtige God.  

Prachtige God, ik zing. (Ik zing voor u)
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb U lief. (Ik hou van u)

Prachtige, God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb u lief. (Ik heb u lief)

Groet
Gebed
Kinderen komen naar voren
Gesprekje en liedje voor en met de kinderen
Kinderen van groep 1 t/m 5 gaan naar de kindernevendienst
We luisteren naar: House of their dreams – Casting Crowns
 
Overdenking
 
Pianospel
 
Opwekking 616 – Houdt mij dicht bij u
 
Band (1e couplet):
Houd mij dicht bij U.
Laat me nooit meer gaan.
Voor u leg ik mij leven neer. 
Verlangend naar u vriendschap Heer.

U alleen begrijpt
Wat ik nodig heb.
U liefde die mij warmte geeft.
Als U mij in uw armen neemt

Leid mij naar u hart.
Breng mij terug naar u.


allen
U bent mijn doel.
U bent mijn harts verlangen.
U bent mijn doel.
Houd mij heel dicht bij U.

Hou mij dicht bij U.
Laat me nooit meer gaan.
Voor u leg ik mijn leven neer.
Verlangend naar u vriendschap Heer

U alleen begrijpt.
Wat ik nodig heb.
U liefde die mij warmte geeft.
Als U mij in uw armen neemt. 

Leid mij naar u hart.
Breng mij terug naar u.


U bent mijn doel.
U bent mij harts verlangen.
U bent mijn doel.
Houd mij heel dicht bij U.  

U bent mijn doel.
U bent mij harts verlangen.
U bent mijn doel.
Houd mij heel dicht bij U.  

U bent mijn doel.

U bent mij harts verlangen.
U bent mijn doel.
Houd mij heel dicht bij U.  
Houd mij heel dicht bij U.

 
Gedicht door Chris Vader
 
We zingen: Jezus liefde voor mij - Sela
 
Band (1e couplet):
Dank U mijn Vader voor al uw genade, die U liefdevol geeft.
Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd, door Hem die in mij leeft.
U heeft mij in liefde aanvaard, 
die mijn hart veranderd heeft.  
U heeft mij rechtvaardig verklaard, 
wat mij rust en vrede geeft.

 
 
Allen:
Al wat ik ben, 
dank ik aan Hem: 
aan Jezus’ liefde voor mij.  
Zolang ik besta,  
volg ik Hem na; 
krijgt Hij gestalte in mij.

 
Refrein
 
Laat mij verder groeien, laat vruchten opbloeien van uw heilige Geest.  
Maak mij overvloedig, standvastig en moedig, geef mij wat nog ontbreekt.
Heer, werk met genade in mij:
dat mijn hart U niet bedroeft.
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij:
uw genade is mij genoeg.

 
Refrein
 
Niets houdt mij tegen mij over te geven, aan U: Jezus alleen.  
U leidt mij door diepten; met krachtige liefde draagt U, mij erdoorheen.  
U heeft mij de liefde verklaard,
die mijn hart veroverd heeft.
U bent mijn bewondering waard: 
U bent alles waar ik voor leef!

 
Refrein
 
Gebed en voorbede
 
samenzang: lied 371- Onze Vader
 
Onze Vader in de hemel, heilig is uw Naam.
Laat uw Koninkrijk spoedig komen. Laat uw wil worden gedaan
in de hemel zo ook hier op aard; (geheel herhalen)
want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid;
want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
Onze Vader in de hemel, geef ons daaglijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij dat doen:
hun vergeven die ons iets schuldig zijn;
want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid;
want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad, want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid;
want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
Amen. Amen.
  
Collecte
 
Tijdens de collecte luisteren we naar: Make You feel my love - Adele
 
kinderen komen terug
  
zegen
 
Bij het uitgaan van de kerk luisteren we naar: You raise me up
 
 


Na deze dienst is er de gelegenheid voor een praatje onder het genot van een kopje koffie of thee of glaasje fris met elkaar.
terug