zondag 29 september 2019 zondag 29 september 2019
Kerkdienst zondag 29 september 2019

Voorganger: ds. Jan de Visser.
Organist/pianist: Rien Abramse

Voor de jongeren is er Jadus.

Aanvang van de dienst 10.00 uur.
 
De eerste collecte - de diaconale collecte - is bestemd voor het Plaatselijk Diaconaat. Van dit geld worden Diaconale activiteiten in onze gemeente betaald.
De tweede collecte is bestemd voor pastoraat en kerkelijke gebouwen.
Bij de kindernevendienst wordt gecollecteerd voor SOS kinderdorpen.

Volgende week zondag 6 oktober 2019 is er een kanselruil met de Remonstrantse gemeente van Sommelsdijk. Wij hebben dan als voorganger ds. Jan Klijnsma. Het is een dienst van Schrift en Tafel. De cantorij verleent haar medewerking.
ds. Jan de Visser zal die zondag voorgaan bij de Remonstrantse gemeente.
Bij de dienst
Komende zondag pakken we draad weer op van het Davidverhaal. Dit keer gaat het over David die de toonbroden gebruikt voor zijn eigen consumptie, over gewijde zwaarden en zelfs het zwaard van Goliath! Dat verhaal staat in 1 Samuël 21: 2 – 16.

De volgorde van lezingen en liederen is als volgt:
Morgenlied Gezang 287: 1 en 2
Zingen Psalm 103: 5 en 7
Kyriëgebed, Gezang 301a
Glorialied Gezang 713: 1 en 2
Lezing: 1 Samuël 21: 2 - 16 (lector)
Zingen Psalm 15: 1 en 2
Prediking
Lied na de preek Gezang 171
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Slotlied Gezang 415
Zegen
Gezang 431c
terug