Zondag 30 september 2018

Zondag 30 september 2018


Welkom en mededelingen
Intochtslied     Psalm 100         1 en 3 door de Cantorij, 2 en 4 Cantorij en gemeente
Stil gebed
Bemoediging en Groet
Gebed
Loflied               Psalm 136: 1
Wetslezing          Deuteronomium 6: 1-3
Zingen               Lied 320: 1, 2 en 3
Vervolg Wetslezing     Deuteronomium 6: 4-9
Cantorij             Deo Dicamus Gratias
Gebed om de Heilige Geest
Gesprek met de kinderen, kinderen naar de kindernevendienst

Lezing                Spreuken 4: 20-27
Zingen               Psalm 139: 14
Lezing                Johannes 7: 37-39
Zingen               Lied 653: 1, 3 en 7
Verkondiging
Zingen               Lied 314
Gebeden          afgesloten met Onze Vader door Cantorij
Collecte, kinderen komen terug
Slotlied             Lied 978: 1 en 4
Zegen
 
terug