Zondag 3 december 2017

Zondag 3 december 2017
 

Orde van dienst 
Jeugddienst
3 december 2017

Door en met de jeugd
Pianiste: Eline de Gast
Zang door: Sietske ZijlstraBinnenkomen

Welkom en mededelingen

Gemeente gaat staan

We zingen: God heeft een plan met je leven

God heeft een plan met je leven,
je bent hier met een doel.
Geloof het diep van binnen,
't is meer dan een gevoel.

Hij doet meer dan je kan bidden,
Hij is groter dan je denkt.
Ik weet dat Hij je helpt,
ik weet dat Hij je kent.

Dus stap uit je boot,
durf op water te lopen.
Vraag God om hulp
en de hemel gaat open.
Wees maar niet bang,
Hij is altijd bij jou.
In de storm, in de strijd,
in een moeilijke tijd:
God is trouw.

Halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja.
(2x)


Gemeente gaat zitten

Gebed: “U weet waar wij zijn” door Esmee

We zingen opwekking 789: Lopen op het water 

U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.

En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.
En als mijn voeten zouden falen, 
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.

En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.

Geest van God, leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leidt mij verder dan mijn voeten kunnen dragen,
ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.

En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.

De diepste zee is vol genade,
uw sterke hand die houdt mij vast.

Kinderen komen naar voren 
Gesprekje en advent project 
En zingen aansluitend het project lied: Een boek vol verwachting

 

Hij troostte mensen met verdriet
Omdat de Heer hem spreken liet:
‘Als herder zorgt God ook voor jou,
beschermt je en hij blijft je trouw”

Kinderen van groep 1 t/m 5 gaan naar de kindernevendienst

Soorten doelen?!
Wat is jouw doel?

We zingen met de beamer opwekking 771: Een Doel

Wij zijn gekomen voor een ontmoeting met U
en wij verlangen met heel ons hart naar meer van U.
Wat geweldig dat U hier bent!
Heer, ons loflied is uw troon.
Heel ons wezen is alleen op U gericht.
Voor de troon van uw genade
mogen wij als kinderen zijn,
daarom vieren wij het leven in uw licht!

Refrein :
Heer, wij zingen en aanbidden
om uw goedheid en uw trouw.
Onze dank en onze liefde zijn voor U.
En er is geen andere reden
waarom wij hier samen zijn.
Wij komen hier voor één doel: dat bent U

Eerste uitleg door Janita
Filmpjes jeugd: Wat is jouw doel?
Tweede uitleg

We zingen Lied 891: Lord I come to You

Lord I come to You
Let my heart be changed, renewed
Flowing from the grace
That I found in You.
And Lord I've come to know
The weaknesses I see in me
Will be stripped away
By the power of Your love.

Hold me close
Let Your love surround me
Bring me near
Draw me to Your side.
And as I wait
I'll rise up like the eagle
And I will soar with You
Your Spirit leads me on
In the power of Your love.

Lord unveil my eyes
Let me see You face to face
The knowledge of Your love
As You live in me.

Lord renew my mind
As Your will unfolds in my life
In living every day
by the power of Your love.

Gedicht: “Jouw doel” door Lieke

Collecte
We kijken en luisteren naar: Gods Great dance floor remix - Reyer
Kinderen komen terug

Gebed door Anne, Merel en Iris
Aansluitend zingen we: lied 371 Onze Vader in de hemel

Onze Vader in de hemel, 
heilig is uw Naam.
Laat uw Koninkrijk spoedig komen. 
Laat uw wil worden gedaan 
In de hemel, zo ook hier op aard. 

Refrein:
want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid.

Geheel herhalen

Onze Vader in de hemel, 
geef ons daaglijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij dat doen: 
hun vergeven die ons iets schuldig zijn;

refrein:
want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.


En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwaad.

Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen. Amen.

We luisteren naar: 
Vandaag ben ik gaan lopen van Acda en de Munnik

We vragen om de zegenNa deze dienst is er de gelegenheid voor een praatje onder het genot van een kopje koffie of thee of glaasje fris met elkaar en iets lekkers!
 
 
terug