Zondag 3 februari 2019 Zondag 3 februari 2019
Op deze zondag lezen we uit Jeremia 1: 4 – 19 en Lukas 4: 21 -30.

In de kindernevendienst gaat het (weer) over Esther, naar aanleiding van Esther 4.

In de hoofddienst zingen we Ps. 66: 1,5,7; Gez. 301a, 868: 1,5; 942, 339a, 23a: 1,3,4, (mel. 766), 289, 418.

De beide laatste liederen zijn ook gezongen in het afsluitende uur van de estafettedienst in de Bethelkapel in Den Haag (zie hieronder).
 
terug