Zondag 3 september 2017 Zondag 3 september 2017
OVD 2017-09-03
Liturgie voor Zondag 3 september 2017
Voorganger: Theo de Koning
Organist: Annet van Leersum-Jentink
Thema voor de preek: 'Avontuur met God'.
Intochtslied – Lied 865:1 en 3

Stil gebed

Bemoediging/groet

Lied 886

Verootmoediging en genadeverkondiging

Lied 908:1

Leefregels

Lied 908:4

Gesprek met de kinderen

Gebed opening Schrift
Lezing Mattheüs 14: 22-36
Zingen: Psalm 119:40

Lezing 1 Korinthe 12:1-11
Psalm 119:65 en 66

Uitleg verkondiging

Lied 542:1 t/m 4

Gebeden met aansluitend het Onze Vader
Collecte
Lied 793:1, 2 en 3

Zegen
terug