Zondag 4 februari 2018 Bevestigen Ambtsdragers

Zondag 4 februari 2018 Bevestigen Ambtsdragers 

In deze dienst worden bevestigd als ambtsdrager

 
Margot van de Wiel (ouderling),
Rietje van Beveren (ouderling KM)
en Fred van Leersum (ouderling KM)
 
Welkom en mededelingen

Van buiten naar binnen

Aanvangslied:    Dit is….        Lied 216 : 1 en 3

Stil gebed
Bemoediging en groet
Psalm:        Juicht Gode...    Lied 100 : 1, 2 en 4

Gebed om ontferming
Glorialied:        Looft overal…    Lied 867

Cantorij zingt:    If the Saviour…

Rond het Woord

Gebed

Moment met de kinderen
Zingen:        Als je geen...        AWN (3), 19 : 1 en 2
2. Als je geen antwoord geeft op verdriet
    zullen de tranen niet drogen
    Als jet leed in de wereld niet ziet
    worden Gods woorden verbogen. Refrein

Lezing van het Evangelie
Zingen:         God heeft zichzelf….    Lied 825 : 8

Verkondiging

Zingen:        Wij komen..            NLB 612

Rond de Bevestiging

Lied 833 “Neem mij aan zoals ik ben”
Cantorij zingt eerst Nederlandse- en Engelstalige tekst voor.
Daarna zingen gemeente en cantorij samen nogmaals het Nederlandstalige couplet.

Inleidend woord en gebed

Zingen:            Hij, die...    Lied 362 : 1 en 2

Gelofte en zegen

Zingen (staande):        Zegen hen…    Lied 415 : 1

Vraag aan de gemeente

Nu zij hun ambt en taak hebben aanvaard voor de gemeente, mag ook u een belofte geven naar hen toe.
Wilt u hen ontvangen als ambtsdragers en medewerkers in jullie midden, hen omringen met uw meeleven, hen dragen in uw gebeden en met hen meewerken in de dienst van de Heer? Wat is daarop jullie antwoord?

Zingen:            Maak in…    Lied 215:7 en 214:8

Afscheid van de aftredende ambtsdragers

Cantorij zingt:        The Lord bless thee...

Gebeden, gaven en zegen

Danken, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Delen van de gaven

Slotlied:            Ga met...    Lied 416: 1-3 (C) en 4(A)

Zegen met gezongen:    Amen, amen, amen.
terug