Zondag 4 november 2018 Zondag 4 november 2018
We lezen Job 19: 23 -27a en Marcus 12: 18 – 27.
We zingen Ps. 100, Gez. 301k, Ps. 8, Gez. 680 en Gez 657.
 
terug