Zondag 6 mei 2018 Zondag 6 mei 2018
Welkom
Openingslied: lied 283: 1,2 3,5 (In de veelheid van geluiden)

Stilte

Votum & Groet
v: Onze hulp is in de naam van de Heer
    die hemel en aarde gemaakt heeft
    die trouw blijft tot in eeuwigheid 
    en niet los laat het werk dat zijn hand begon
    Genade en vrede van God de Vader
    en van Jezus Christus onze Heer. 
    AMEN. 

Zingen: lied 275: 1,2,5 (Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig)      

Kyrie  (gebed)
Gloria: 305: alle verzen (Alle eer en alle glorie)

Gesprek met de kinderen

Gebed opening schrift
Lezing Oude Testament: 1 koningen 19:1-18
Zingen: Lied 540: helemaal (Het waren tien geboden) wisselzang en boven/onder stem 
                              
Lezing Nieuwe Testament: 2 Petrus 1,16-21
Zingen: lied 543
Acclamatie: 339a.  

Preek:  1 koningen 19:1-18 Thema: “Wat doe je hier?”
Muzikale meditatie: opwekking 717 (Stil mijn ziel wees stil)

Psalm 139b (Heer u doorgrond en kent mij)
Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader)
Inzameling 
De kinderen komen terug van de kindernevendienst

Zingen: lied 416: helemaal (Ga met God en Hij zal met je zijn)
Zending en zegen

pianospel
 
terug