zondag 6 oktober 2019 zondag 6 oktober 2019
Kerkdienst zondag 6 oktober 2019

Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger: ds. Jan de Visser.
Organist/pianist: Johan van Broekhoven.
M.m.v. de cantorij o.l.v. Johan van Broekhoven.

Aanvang van de dienst 10.00 uur.
 
De eerste collecte - de diaconale collecte - is op deze Israël zondag bestemd voor het project "Kerk en Israël" (zie toelichting hierna).
De tweede collecte is bestemd voor pastoraat en kerkelijke gebouwen.
Bij de kindernevendienst wordt gecollecteerd voor SOS kinderdorpen.

In deze dienst staan we voor de laatste keer stil bij een verhaal uit de geschiedenis van David, die Saul zou moeten opvolgen als koning van Israël. Eigenlijk loopt deze serie nog twee zondagen door, maar volgende week is er een jeugddienst en de week erop een gastvoorganger.
 
Lezingen en liederen
De liturgie ziet er als volgt uit:
Morgenlied Gezang 207
Zingen Psalm 119: 34 en 40
Glorialied Gezang 719: 1 (c), 3 (a), 4 (c), 5 (a)
Lezing: 1 Samuël 24: 1 - 23 (lector)
Zingen Gezang 319: 1 (c), 3 (a), 5 (c), 6 (a) en 7 (a)
Prediking
Cantorij: ‘Alzo lief heeft God de wereld gehad’
Cantorij: ‘Aan de tafel van de Heer’
Cantorij: ‘Onze Vader’
Cantorij: ‘Agnus Dei’
Slotlied Psalm 72: 4 en 7
terug