Zondag 7 oktober 2018 Zondag 7 oktober 2018
We lezen Maleachi 2: 10 – 16 en Marcus 10: 1 – 16.
We zingen uit Psalm 121, Gezang 342, 827, 788, 391, 378.
 
terug