Zondag 8 april 2018 Zondag 8 april 2018

Welkom en mededelingen
Intochtslied:  81 : 1, 5, 8, 9

Moment van stilte
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Lied: 324 geheel

Kyriegebed
Glorialied: 979 : 1, 2, 7, 8, 9, 10

Gesprek met de kinderen
Gebed bij de opening van de Bijbel

Eerste lezing: Exodus 15 vers 22 t/m 6 vers 4
Lied: 918 geheel

Tweede lezing: Johannes 1 vers 1,2,3 en 20 vers 19, 20 en 24 t/m 29
Lied: 942 geheel

Het WOORD verwoord
Muzikale meditatie

Lied: 653 : 1, 2, 3, 4
Gebeden
Collecte

Slotwoord
Slotlied: 650 : 1, 2, 3, 4
Zegen en gezongen AMEN
Orgelmuziek
 
terug