zondag 8 december 2019 zondag 8 december 2019
Kerkdienst zondag 8 december 2019

Tweede zondag van advent.
Jeugddienst.

Voorganger: ds. Jan de Visser
Organist/pianist: Piet Westhoeve

Aanvang van de dienst 10.00 uur.
 
De eerste collecte - de diaconale collecte - is bestemd voor de Stichting Out of Area (zie de toelichting hieronder).
De tweede collecte is bestemd voor pastoraat en kerkelijke gebouwen.
Bij de kindernevendienst wordt gecollecteerd voor SOS kinderdorpen.

De centrale vraag voor zondagochtend is: wat is bidden? In het jeugdwerk is deze vraag met de jongeren besproken, en daar kwamen best verrassende dingen uit naar voren. Een aantal daarvan komt zondagochtend in de dienst ter sprake.

De vraag wat bidden eigenlijk is, is een vraag voor jong en oud. Is God wel de verhoorder der gebeden? Of ligt Zijn plan al klaar, en heeft bidden toch geen zin? Of moet je het toch allemaal zelf doen en oplossen, met het gebed als dragend ritueel? Of zijn er nog meer mogelijkheden om over bidden te praten? We gaan het allemaal meemaken komende zondag.

We zingen een paar liederen uit het liedboek: 289; 416; 1006. We luisteren verder naar muzikaal talent uit onze eigen gemeente, en met de kinderen zingen we een gouwe ouwe die iedereen (nog) wel kent – verrassing! En de lezing? Die is uit 1 Timotheüs 2: 1 – 6. Natuurlijk vergeten we Micha en het projectlied niet.

Kortom, een dienst waar iedereen bij wil zijn. De jeugd heeft de toekomst, zo hoor je wel eens zeggen. Wie dus de toekomst, ook van onze kerk, wil zien, kan daarvoor zondagochtend terecht in onze eigen Exoduskerk!
ds. Jan de Visser 
Volgende week zondag 15 december 2019 - de derde zondag van advent - is ds. Paul van Dijk uit Alphen a.d. Rijn onze voorganger.
terug