God en de boeren God en de boeren

Ik kreeg een mailtje om meditatie te schrijven voor de verbinding. Dan begint het denken over een onderwerp, maar daar was ik wel snel uit. Als vrouw van een melkveehouder en moeder van een zoon die naar alle waarschijnlijkheid ter zijner tijd de boerderij over wil nemen. Dan kun je niet om de stikstof crisis heen. Bij mij komen dan de vragen boven drijven Wat zou God daar nu van vinden? Wat staat daar over in de bijbel? Je moet met respect omgaan met de schepping maar ook heel veel mensen moeten eten krijgen hoe gaat dat samen? Ik weet nu al dat ik daar geen antwoorden voor ga geven. Maar er over nadenken kan geen kwaad.

Boeren in de tijd van de bijbel.                                                                                                  In de tijd van de bijbelspeelden boeren een belangrijke rol in de samenleving: mensen waren grotendeels afhankelijk van wat het boerenland opbracht. Als de oogst door te weinig regen tegenviel, leverde dat voor de hele samenleving grote problemen op (Jeremia 14:4)
Ontwikkelen en tot bloei laten komen.
Maar hoe kunnen we nu op een goede manier aan landbouw doen? Hoe kunnen boeren goed omgaan met de aarde? En wat kunnen consumenten zelf doen?
Bij die vraag kan de gelijkenis over de drie dienaren die geld in beheer krijgen van hun landheer behulpzaam zijn (Matteüs 25:14-30). Wat je in beheer gekregen hebt, moet je niet alleen bewaren maar ook ontwikkelen, tot bloei laten komen. Dán werk je mee aan Gods toekomst. Dat geldt voor alles waarvoor wij verantwoordelijk zijn, dus ook voor het land dat we bewerken en het vee waarvoor we zorgen.

En dat geldt ook voor consumenten: gebruik je talenten, en zorg voor de aarde.
Niet uitbuiten.
Maar er zitten wel grenzen aan de manier waarop je met je land en je vee mag omgaan om die tot bloei te laten komen. In Leviticus 25:3-5 wordt verteld over het sabbatsjaar. Elk zevende jaar moet de boer zijn land laten rusten. Dat betekent dus dat je het land niet mag uitputten. Het moet ook de kans krijgen om weer tot rust te komen, te herstellen.

Ook dieren mogen niet uitgebuit worden door mensen:‘ In Spreuken 12 vs 10 staat :”Een rechtvaardige zorgt goed voor zijn vee”.

Voor wie
Wie mogen er in de Bijbel eigenlijk delen in alles wat de landbouw opbrengt? In Leviticus 19:9-10 staat een regel die voorschrijft dat een boer die bij het oogsten iets van zijn oogst laat vallen, dit moet laten liggen voor arme mensen. Iedereen mag dus een graantje meepikken van wat de aarde opbrengt. Ook die regel heeft nog betekenis voor nu: heb oog voor mensen aan de rand van de samenleving.

Als je dit allemaal zo leest mogen we aan de ene kant produceren, aan de andere kant moeten we ook oog hebben en zorgen voor de mensen die niet genoeg te etenhebben en daarnaast moeten we Gods schepping niet uitbuiten. Kortom een heel moeilijk dilemma. Maar ik denk wel dat tot de conclusie getrokken kan worden dat de hele stikstofproblematiek niet alleen een probleem is van de boeren maar ook van iedere inwoner op deze ondanks alles hele mooie wereld.

 
Nieuw Mededelingenblad Nieuw Mededelingenblad
 
Fotoalbum Seniorenmiddag bijeenkomst Fotoalbum Seniorenmiddag bijeenkomst
Kijk hier naar de foto's
 
Liturgische Schikkingen Liturgische Schikkingen
De liturgische schikkingen zullen tijdens de 40-dagentijd geïnspireerd zijn op het psalmenschilderij “Op de drempel” van Christa Rosier.

De gehele vastenperiode zal dit schilderij centraal staan in de schikkingen.
Het leesrooster geeft dit jaar teksten als suggestie uit het evangelie van Johannes.
Ook in de schikkingen zullen die teksten wekelijks verwerkt worden. 

“Op de drempel”
“Op de drempel” geeft de overgang aan van oud-vertrouwd naar nieuw en onbekend.
“Op de drempel” geeft de periode aan van inkeer, bezinning en gebed.
”Op de drempel” is een zoektocht. Hoe invulling te geven aan bestaan en werken aan een    nieuwe toekomst.

Psalmenschilderijen van Christa Rosier ( 1960-2011)
Christa tekende en schilderde al op jonge leeftijd. Maar toch ging zij een opleiding volgen aan de Evangelische School voor de Journalistiek.
Zij werd productieassistente en presenteerde “van hart tot hart” en Kook-TV voor de EO. Aanvankelijk schilderde zij portretten, maar na de dood van haar 14-jarig zoontje legde zij zich toe op het uitbeelden van psalmen. 24 geschilderde psalmen zijn gebundeld in het boek “psalmenpalet”.
In 2005 werd bij Christa borstkanker geconstateerd. Zij is in 2011 overleden.
 
Filmavond 29 maart Filmavond 29 maart
Vorming en Toerusting is blij dat wij dit seizoen nog een mooie film kunnen presenteren. 

De commissie selecteert steeds een film met diepgang, een film waar je nog lang over kunt napraten. Veelal aangrijpende verhalen.
Meestal wordt kort van tevoren aangekondigd welke film het gaat worden. Dat kunnen en mogen we niet al te weids publiceren, omdat we anders aangezien worden voor een bioscoop, en dan moeten er allerlei rechten betaald worden.
De titel van de film leest u vanaf half maart in de nieuwsbrief en via de kerkapp.

De film vertelt het bijzondere verhaal van twee goede vrienden in Parijs, die zich met hart en ziel inzetten voor autistische kinderen en jonge mensen waarvan de ouders ten einde raad zijn en die zonder hen nergens terecht kunnen.
De film is gebaseerd op het leven en werk van Stéphane Benhamou, een Joodse zorgwerker. De kinderen uit de film zijn of waren zijn beschermelingen.

De film start om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.
Na afloop van de film is er  gelegenheid om over deze film na te praten. Wij doen dat gebruikelijk met een drankje en een hapje. Dat kan gelukkig weer!.
 
 
Een lange strijd in woord en muziek 22 februari Een lange strijd in woord en muziek 22 februari
“Een lange strijd in woord en muziek”

Dinsdagavond j.l. werd de voorstelling over het leven van Nelson Mandela uitgevoerd.
Franck Ploum, Jetje van Wijk en Koko Lawson schetsten met tekst, piano en african drums het leven van deze charismatische leider van Zuid-Afrika.
Een inspirende en indrukwekkende vertolking.
Verrassend ook de combinatie van klassieke muziek en african drums.
Vorming en Toerusting mocht een kleine dertig personen verwelkomen.
Dat is wat mager. Waarschijnlijk moeten wij nog wennen aan onze nieuwe vrijheid.
De voorstelling is opgenomen en via youtube te bekijken. Klik hier om te bekijken
 
Toezeggingsformulier AKB 2022 Toezeggingsformulier AKB 2022
 
Vertrek 8 kerkenraadsleden Vertrek 8 kerkenraadsleden

Beste gemeenteleden,

Komende januari/februari zullen 8 ambtsdragers afscheid nemen van de kerkenraad. 

Het vertrek van deze kerkenraadsleden vind plaats binnen alle colleges van onze kerk, t.w. ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters. De reden dat zij terugtreden is de lengte van hun ambtstermijn, variërend van 4 – 12 jaar.

Wij realiseren ons dat het vinden van nieuwe ambtsdragers niet eenvoudig is, maar zonder ambtsdragers kan een kerkgemeenschap niet functioneren. Natuurlijk, alles kan minder, maar gaat ten kosten van het gemeenschap zijn en het omzien naar elkaar.
Dit is zeker niet onze insteek, vandaar dat ik het belang van ambtsdragers bij voorbaat onderstreep.

De Exoduskerk is van ons allen en niet zoals vaak wordt gedacht van predikant en/of kerkenraad. Wij allen als gemeente zijn verantwoordelijk voor de invulling en het voortbestaan van deze gemeente.

De komende tijd kan er een beroep op u/jou worden gedaan, voor een kerkenraads- of andere functie binnen onze kerk. Ga a.u.b. met elkaar het gesprek aan om de mogelijkheden te bekijken en te zien hoeveel tijd jij kan en wil besteden aan jouw kerk. Mogen wij op jullie rekenen.

Jan Terlouw

Voorzitter Kerkenraad Exodusgemeente

 
“Van U is de toekomst – 400 jaar kinderbijbels” “Van U is de toekomst – 400 jaar kinderbijbels”
Vanaf  zondag 12 september 2021 vindt u in de vitrines in de ontmoetingsruimte een mooie verzameling kinderbijbels. Veel mensen hebben ons geholpen er een leuke expositie van te kunnen maken. Veel dank daarvoor. Een kleurrijke en gevarieerde verzameling is het geworden met enkele heel oude tot nog vrij recent uitgegeven kinderbijbels.
In die bijna 400 jaar dat er kinderbijbels in omloop zijn, is er natuurlijk wel wat veranderd in uitleg en taalgebruik, prenten en tekeningen en de uitstraling van de kinderbijbel.
lees meer »
 
400 jaar kinderbijbels 400 jaar kinderbijbels

Er wordt gewerkt aan een nieuwe tentoonstelling in de Ontmoetingsruimte, die in september 2021 van start zal gaan.

Thema: “Van U is de toekomst “ –  400 jaar kinderbijbels


Mozes houdt namens God de Israëlieten, op weg naar het beloofde land, voor dat zij hun kinderen Gods woorden moeten inprenten en thuis en onderweg steeds met hen daarover moeten spreken (Deuteronomium 11:18-19). Want de kinderen vormen de toekomst. Ook van de geloofsgemeenschap. Het is dan ook geen wonder dat kinderen in de Bijbel regelmatig een prominente plaats krijgen toebedeeld.

Een tentoonstelling over kinderbijbels sluit daarom goed aan bij het jaarthema van onze landelijke PKN: “Van U is de toekomst”. 

In het Nederlands taalgebied zijn de afgelopen eeuwen bijna 900 verschillende kinderbijbels verschenen. De eerste echte Nederlandse kinderbijbel verschijnt in het jaar 1703.

Kinderbijbels zijn vaak voorzien van tekeningen, illustraties, houtsneden, gravures, enzovoort. De ontwikkelingen binnen de kerken en ook kerkscheuringen hebben invloed op de teksten van de kinderbijbel. Discussies over de meest gewenste Bijbelvertaling leverde niet altijd voor kinderen begrijpelijke teksten op. 

In de 20e eeuw zijn er mede door de mogelijkheden van de moderne druktechnieken ongelooflijk veel verschillende kinderbijbels uitgegeven. Voor peuters, voor kleuters, voor basisschoolleerlingen, voor tieners, voor jongeren. Tegenwoordig kunnen we ook beschikken over online kinderbijbels (zie bijvoorbeeld de site: www.kinderbijbels.nl) en diverse kinderbijbel video’s op het ‘youtube’ kanaal.

Vierhonderd jaar kinderbijbels. Wij denken dat in onze Exodusgemeente een aardige variëteit aan kinderbijbels in omloop was en nog is.                                                                   Daarover kan een leuke tentoonstelling in de Ontmoetingsruimte van onze kerk ingericht worden. In september 2021 willen wij deze nieuwe expositie van start laten gaan.

Wij vragen u ons te helpen gedurende een aantal maanden uw/jullie kinderbijbel(s) beschikbaar te stellen.

U kunt een mailtje sturen met opgave van de titels (of foto’s bijsluiten) naar Bert Voorberg (email: bertvoorberg31@gmail.com).

 
Liturgische bloemstukken uit 2020 Liturgische bloemstukken uit 2020
Fotos van de laatste liturgische bloemschikkingen vind u hier.

Op de pagina van Liturgische bloemschikkingen kunt u alle voorgaande schikkingen bekijken.
 
Nieuws van het breicafé Nieuws van het breicaféNu we op de ontmoetingsdagen de mooie handwerken van het breicafé niet hebben kunnen laten zien, geven we u de gelegenheid om per mail of telefoon te bestellen. Hoe leuk is dat! Mooie cadeautjes voor de feestdagen!

Via deze link kunt u de 36 verschillende creaties met prijzen erbij bekijken.

Te bestellen via email: margreetzuidwijk@chello.nl of telefoonnummer 0649764255.
Afhalen of bezorgen in overleg.
Betalen kunt u bij het afhalen in Sommelsdijk per tikkie of contant.
 
Steun uw kerk met een periodieke gift Steun uw kerk met een periodieke gift


 
 
Kerkdiensten via Youtube Kerkdiensten via Youtube
De kerkdiensten zijn Live mee te vieren of terug te bekijken via het Youtube kanaal van Exoduskerk Sommelsdijk. 
Youtube kanaal Exoduskerk Sommelsdijk
 
Collectes en giften via SKG Collectes en giften via SKG

Uw gaven voor Diaconie en Kerkrentmeesters kunt u via deze website eenvoudig overmaken door te klikken op de collectezak. 

Gaven worden op 50/50 basis verdeeld tussen Diaconie en Kerkrentmeesters.

Als u de eerste keer gebruik maakt van SKG Collect kunt u een account aanmaken. Daarmee kunt u in de toekomst ook uw collectebonnen bestellen, de Solidariteitskas en Aktie Kerk Balans overmaken. 
 

 
Kindernevendienst Kindernevendienst

Hoi kids,
Missen jullie ook elke zondagmorgen de gezelligheid van de kindernevendienst?!

Natuurlijk is het heel fijn dat we nu elke zondagmorgen kunnen kijken en luisteren naar onze dominee, maar we missen wel ons eigen momentje. De dominee stuurt nu wekelijks het knutselwerkje door, zodat jullie hiermee aan de slag kunnen. Wil je ook het hele verhaal nog horen? Dan kunnen je ouders dit even downloaden en printen vanaf deze website: 

www.kindopzondag.nl/digitaal

lees meer »
 
Creativiteit gezocht... Creativiteit gezocht...
Beste gemeenteleden,
 
Het zijn met name de meest kwetsbare mensen die beschermd moeten worden, en dat is een goede zaak. Tegelijk wordt juist deze groep het hardst getroffen door de maatregelen die de regering ons heeft opgelegd. Kort samengevat komt het advies van de regering en het RIVM erop neer, dat zij zich in een sociaal isolement moeten ophouden. Veel mensen in deze groep waren al min of meer eenzaam, en met deze maatregelen in de hand kun je vaststellen wat eigenlijk de hele groep van 70 jaar en ouder een geïsoleerd leven moet leiden. Dat betekent dat de vertrouwde sociale contacten en communicatie opeens verdwijnt, zonder dat daar iets nieuws voor in de plaats komt. Er zijn gelukkig wel veel initiatieven, maar die bereiken ook niet iedereen.
 
Wat kunnen we als Exodusgemeente met elkaar doen?
Een paar suggesties.
lees meer »
 
Behoefte aan contact......? Behoefte aan contact......?

Inmiddels weet bijna iedereen, dat de regering maatregelen heeft getroffen, die heel grote invloed hebben, van de samenleving als geheel tot ieder mens individueel. Allerlei bijeenkomsten, groepsactiviteiten of andere gelegenheden waarbij mensen elkaar ontmoeten, zijn afgelast of uitgesteld.

Dat geldt ook voor de kerk en alles wat vanuit de kerk georganiseerd is: kerkdiensten, gespreksgroepen, sobere maaltijden, leerhuisavonden, catechisatie, jeugdwerk en ook het bezoekwerk. Heel veel van het bezoekwerk richt zich op ouderen en op mensen die vanwege hun ziekte tot de risicogroepen voor het coronavirus horen.

Zowel de wijkouderlingen als de bezoekmedewerkers en ikzelf als predikant van de Exodusgemeente zullen het bezoek aan huis in de komende tijd helaas moeten staken. We zijn op zoek naar mogelijkheden om toch het contact te onderhouden, en daarom kunt u in de komende weken misschien zomaar een onverwacht telefoontje krijgen van iemand uit de Exodusgemeente. Of misschien een kaartje, of een WhatsApp-bericht (als we uw mobiele telefoonnummer hebben) of misschien iemand die van een afstandje alleen maar even zwaait.Of een kaartje van één van onze jongeren, waar deze brief bijhoort!

Zodra het weer kan, zullen we de gewone bezoekactiviteiten weer op ons nemen.

We zullen het in deze tijden moeten doen met het besef dat we kwetsbare, broze en afhankelijke mensen zijn.En met het geloof dat we in die kwetsbaarheid, broosheid en afhankelijkheid toebehoren aan de God die ons gemaakt heeft (Ps. 100: 3).

Ook zonder het coronavirus is dat waar, maar zeker in deze tijden is het goed om ons dat te realiseren.

Als u behoefte hebt aan contact in deze tijden van sociale onthouding, kunt u bellen of mailen met de wijkouderling.

 

lees meer »
 
Privacywetgeving (AVG) kerken Privacywetgeving (AVG) kerken
Privacywetgeving (AVG) kerken
Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AGV) ingegaan.
Ook als kerk wordt van ons verlangt dat wij op een juiste wijze omgaan  met de gegevens van onze gemeenteleden.
Om deze reden heeft de Exodusgemeente dhr. Hans Nagtegaal benaderd om toezicht te houden op de juiste naleving van m.b.t. de AVG wetgeving.

Namens de kerkenraad
Jan Terlouw, voorzitter
lees meer »
 
Aandacht voor ….. Aandacht voor …..
Sinds een jaar vindt u in het “papieren” mededelingenblad en in de nieuwsbrief de rubriek: Aandacht voor…
Aangezien het digitale mededelingenblad openbaar is en dus door iedereen kan worden gedownload, is dit in strijd met de wet op de gegevensbescherming (AVG) en worden de persoonlijke gegevens niet op de website vermeld.

Waarom Aandacht voor…
In een tijd waarin de persoonlijke onafhankelijkheid steeds vaker op de voorgrond gesteld wordt t.o.v. de onderlinge zorg en persoonlijke aandacht, is dit voor een kerkgemeenschap heel lastig.
Als kerkgemeenschap willen wij omzien naar elkaar en ieder in de gelegenheid stellen om mee te kunnen leven bij zorgelijke of feestelijke situaties. Uit reacties blijkt dat kaartjes en telefoontjes enorm op prijs gesteld worden.
Om deze reden vermelden wij:
  • Ziekten en ziekenhuisopnamen (altijd in overleg)
Onderstaande gebeurtenissen plaatsen wij zonder overleg:
  • Bericht van overlijden
  • Geboorten
  • Bij verjaardagen de kroonjaren vanaf 80 jaar.
  • Bij huwelijksjubilea de kroonjaren 12 ½ , 25, 40, 45 enz.

Wanneer u zich niet kunt vinden in het vermelden van de verjaardagen en/of jubilea, wilt u dit dan vroegtijdig melden bij de scriba van onze kerk, mevr. Margot van de Wiel. info@exoduskerk.nl
 
fotoalbum fotoalbum
In fotoalbum zijn foto's te zien van:
  • kerstviering met senioren
  • kersttocht van Nazareth naar Betlehem.
      
 
Foto's ontmoetingsdagen 2019 Foto's ontmoetingsdagen 2019
 
Schoonmaakploeg hulp gezocht Schoonmaakploeg hulp gezocht
 

Zie ook:
https://www.exoduskerk.nl/kerk_schoonmaken
 
Preken als podcast Preken als podcast
 
Preken als podcast
Sinds enige tijd zijn de preken als audio-bestand te beluisteren. Omdat ze niet meer uitgeschreven zijn, staan ze ook niet meer als leesbestand op de site, maar als een soort podcast. Wie wil, kan naar jdevisser.nl gaan, kies de pagina ‘Preken’, en klik op de preek die je nog een keer terug wilt luisteren. Kan tegenwoordig allemaal. Voor deze keer heb ik ook de Inleiding op het Avondmaal van afgelopen zondag erbij gezet. Veel luisterplezier!
ds. Jan de Visser
 
Vacaturebank binnen de Exodusgemeente Vacaturebank binnen de Exodusgemeente

Binnen onze gemeente vragen wij met regelmaat om gemeenteleden
die ons willen helpen om samen kerk te kunnen zijn. Wij hebben geen mogelijkheid om uw/jouw vrije tijd in te schatten, daarnaast kennen wij  de persoonlijke interesse en kwaliteit niet.
Een ding is zeker wij hebben jouw inzet hard nodig.
Informatie is te verkrijgen bij de scriba.
Kijk eens op onze nieuwe vacature pagina.