Nieuwe Mededelingenblad Nieuwe Mededelingenblad
 
Kerkdienst bijwonen 6 december (2e advent) Kerkdienst bijwonen 6 december (2e advent)
U kunt via onderstaande link een plaatsje reserveren voor het bijwonen van de dienst op 6 december. Graag reserveren voor vrijdag 20.00 uur. U krijgt dan uiterlijk op zaterdag bericht of er een plaatsje is tijdens de dienst.

De diensten kunnen live bijgewoond worden door 30 mensen (de nieuwe richtlijn).
Vanwege dit aantal moeten we werken met een reserveringssysteem.
Klik op deze link
 
Steun uw kerk met een periodieke gift Steun uw kerk met een periodieke gift


 
 
Top2000 Top2000
Op zondag 27 december zal er in de Exoduskerk weer een Top2000 kerkdienst plaatsvinden. Het thema van deze dienst zal zijn ‘The Voice’ 🎶. 

Maar voor een mooie Top2000 dienst is er natuurlijk mooie muziek nodig. Dus weet jij een mooi (modern) nummer wat goed zou passen in deze kerkdienst, laat het dan weten via deze link  Google Forms
De deadline voor het insturen van een nummer is 8 november. Verder zijn we ook nog op zoek naar muzikanten. Dus ben je muzikaal, kan je goed zingen of speel je een instrument en vind je het leuk om bij deze dienst te helpen, geef dit dan ook aan! Ook dit kan je aangeven in het Google Forms, maar je mag ook gewoon een mailtje sturen (top2000@exoduskerk.nl) of één van de commissieleden aanspreken natuurlijk!

Er is natuurlijk nog veel onzekerheid omtrent Covid-19. Maar we zijn er zeker van dat deze dienst heel mooi en inspirerend zal worden, zowel live als online!
 
Groetjes,
De Top2000 commissie van de Exoduskerk
Annemiek, Chris, Ellis, Helma, Lars en Peter
 
vorming en toerusting 2020 2021 vorming en toerusting 2020 2021


Voor de gehele brochure in pdf formaat klik hier.

 
lees meer »
 
Expositie “Souvenirs uit het Heilige Land" Expositie “Souvenirs uit het Heilige Land"
De nieuwe tentoonstelling “Souvenirs uit het Heilige Land” is nu te te bewonderen 
We mochten van diverse mensen mooie en waardevolle objecten ontvangen voor deze nieuwe tentoonstelling. Het is inmiddels de zevende expositie dat raakvlakken heeft met religieus erfgoed.
Al sinds de 4e eeuw reizen christelijke pelgrims naar het Heilige Land. Ze bezochten “bedeplaatsen” en heiligdommen en kochten zgn. Pelgrimstekens. Deze “signa’s“ werden thuis bewaard en vereerd. Ook werden ze op de kleding gedragen als een tastbaar bewijs van de volbrachte pelgrimage. In de 18e eeuw ontstaat een nieuw soort pelgrim, de toerist. Er kwamen georganiseerde reizen naar het Heilige Land. Trein, boot en vliegtuig brachten grote groepen mensen in contact met het Land van de Bijbel. De “signa” werd een souvenir en vele ansichtkaarten verblijdden de thuisblijvers. Uit onze kerkgemeenschap hebben velen het huidige Israël bezocht. Voor sommigen was het een bedevaart, een soort “hadj”. Emotioneel voor de één, verrassend voor de ander. Allen brachten wel iets mee uit het Heilige Land. Een selectie treft u aan in de vitrines van onze ontmoetingsruimte.


 
 
Kerkdiensten via Youtube Kerkdiensten via Youtube
De kerkdiensten zijn Live mee te vieren of terug te bekijken via het Youtube kanaal van Exoduskerk Sommelsdijk. 
Youtube kanaal Exoduskerk Sommelsdijk
 
Collectes en giften via SKG Collectes en giften via SKG

Uw gaven voor Diaconie en Kerkrentmeesters kunt u vanaf nu eenvoudig overmaken door te klikken op de collectezak of de QR-code te scannen met uw mobiele telefoon. 

Gaven worden op 50/50 basis verdeeld tussen Diaconie en Kerkrentmeesters.

Als u de eerste keer gebruik maakt van SKG Collect kunt u een account aanmaken. Daarmee kunt u in de toekomst ook uw collectebonnen bestellen, de Solidariteitskas en Aktie Kerk Balans overmaken. 

Er is ook een zogenaamde Kerkgeld App: 


Deze kunt u installeren op uw mobiele telefoon via de Android Playstore of Apple Appstore m.b.v onderstaande QR-codes:


Na installatie wordt u gevraagd de Exoduskerk te koppelen en een Account aan te maken en kunt u de App gebruiken.

Als u de App niet wilt gebruiken kunt u voor al uw collectes, giften en collectebonnen terecht bij de vertrouwde Webshop SKG Collect

 
Kindernevendienst Kindernevendienst

Hoi kids,
Missen jullie ook elke zondagmorgen de gezelligheid van de kindernevendienst?!

Natuurlijk is het heel fijn dat we nu elke zondagmorgen kunnen kijken en luisteren naar onze dominee, maar we missen wel ons eigen momentje. De dominee stuurt nu wekelijks het knutselwerkje door, zodat jullie hiermee aan de slag kunnen. Wil je ook het hele verhaal nog horen? Dan kunnen je ouders dit even downloaden en printen vanaf deze website: 

www.kindopzondag.nl/digitaal

lees meer »
 
Creativiteit gezocht... Creativiteit gezocht...
Beste gemeenteleden,
 
Het zijn met name de meest kwetsbare mensen die beschermd moeten worden, en dat is een goede zaak. Tegelijk wordt juist deze groep het hardst getroffen door de maatregelen die de regering ons heeft opgelegd. Kort samengevat komt het advies van de regering en het RIVM erop neer, dat zij zich in een sociaal isolement moeten ophouden. Veel mensen in deze groep waren al min of meer eenzaam, en met deze maatregelen in de hand kun je vaststellen wat eigenlijk de hele groep van 70 jaar en ouder een geïsoleerd leven moet leiden. Dat betekent dat de vertrouwde sociale contacten en communicatie opeens verdwijnt, zonder dat daar iets nieuws voor in de plaats komt. Er zijn gelukkig wel veel initiatieven, maar die bereiken ook niet iedereen.
 
Wat kunnen we als Exodusgemeente met elkaar doen?
Een paar suggesties.
lees meer »
 
Behoefte aan contact......? Behoefte aan contact......?

Inmiddels weet bijna iedereen, dat de regering maatregelen heeft getroffen, die heel grote invloed hebben, van de samenleving als geheel tot ieder mens individueel. Allerlei bijeenkomsten, groepsactiviteiten of andere gelegenheden waarbij mensen elkaar ontmoeten, zijn afgelast of uitgesteld.

Dat geldt ook voor de kerk en alles wat vanuit de kerk georganiseerd is: kerkdiensten, gespreksgroepen, sobere maaltijden, leerhuisavonden, catechisatie, jeugdwerk en ook het bezoekwerk. Heel veel van het bezoekwerk richt zich op ouderen en op mensen die vanwege hun ziekte tot de risicogroepen voor het coronavirus horen.

Zowel de wijkouderlingen als de bezoekmedewerkers en ikzelf als predikant van de Exodusgemeente zullen het bezoek aan huis in de komende tijd helaas moeten staken. We zijn op zoek naar mogelijkheden om toch het contact te onderhouden, en daarom kunt u in de komende weken misschien zomaar een onverwacht telefoontje krijgen van iemand uit de Exodusgemeente. Of misschien een kaartje, of een WhatsApp-bericht (als we uw mobiele telefoonnummer hebben) of misschien iemand die van een afstandje alleen maar even zwaait.Of een kaartje van één van onze jongeren, waar deze brief bijhoort!

Zodra het weer kan, zullen we de gewone bezoekactiviteiten weer op ons nemen.

We zullen het in deze tijden moeten doen met het besef dat we kwetsbare, broze en afhankelijke mensen zijn.En met het geloof dat we in die kwetsbaarheid, broosheid en afhankelijkheid toebehoren aan de God die ons gemaakt heeft (Ps. 100: 3).

Ook zonder het coronavirus is dat waar, maar zeker in deze tijden is het goed om ons dat te realiseren.

Als u behoefte hebt aan contact in deze tijden van sociale onthouding, kunt u bellen of mailen met de wijkouderling.

 

lees meer »
 
Privacywetgeving (AVG) kerken Privacywetgeving (AVG) kerken
Privacywetgeving (AVG) kerken
Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AGV) ingegaan.
Ook als kerk wordt van ons verlangt dat wij op een juiste wijze omgaan  met de gegevens van onze gemeenteleden.
Om deze reden heeft de Exodusgemeente dhr. Hans Nagtegaal benaderd om toezicht te houden op de juiste naleving van m.b.t. de AVG wetgeving.

Namens de kerkenraad
Jan Terlouw, voorzitter
lees meer »
 
Aandacht voor ….. Aandacht voor …..
Sinds een jaar vindt u in het “papieren” mededelingenblad en in de nieuwsbrief de rubriek: Aandacht voor…
Aangezien het digitale mededelingenblad openbaar is en dus door iedereen kan worden gedownload, is dit in strijd met de wet op de gegevensbescherming (AVG) en worden de persoonlijke gegevens niet op de website vermeld.

Waarom Aandacht voor…
In een tijd waarin de persoonlijke onafhankelijkheid steeds vaker op de voorgrond gesteld wordt t.o.v. de onderlinge zorg en persoonlijke aandacht, is dit voor een kerkgemeenschap heel lastig.
Als kerkgemeenschap willen wij omzien naar elkaar en ieder in de gelegenheid stellen om mee te kunnen leven bij zorgelijke of feestelijke situaties. Uit reacties blijkt dat kaartjes en telefoontjes enorm op prijs gesteld worden.
Om deze reden vermelden wij:
  • Ziekten en ziekenhuisopnamen (altijd in overleg)
Onderstaande gebeurtenissen plaatsen wij zonder overleg:
  • Bericht van overlijden
  • Geboorten
  • Bij verjaardagen de kroonjaren vanaf 80 jaar.
  • Bij huwelijksjubilea de kroonjaren 12 ½ , 25, 40, 45 enz.

Wanneer u zich niet kunt vinden in het vermelden van de verjaardagen en/of jubilea, wilt u dit dan vroegtijdig melden bij de scriba van onze kerk, mevr. Margot van de Wiel. info@exoduskerk.nl
Jan Terlouw, voorzitter kerkenraad.
 
 
Huispaaskaarsen Huispaaskaarsen
In de ontmoetingshal zal er een bestellijst klaar liggen om huispaaskaarsen te bestellen.
Deze bestellijst  huispaaskaarsen 2020 is aanwezig op de achtereen volgende  zondagen:                                          
zondag    16  februari  2020.
zondag    23  februari  2020.
zondag     01 maart     2020.
 
Liturgische bloemstukken uit 2019 Liturgische bloemstukken uit 2019
Fotos van de laatste liturgische bloemschikkingen vind u hier.

Op de pagina van Liturgische bloemschikkingen kunt u alle voorgaande schikkingen bekijken.
 
Live dienst Top2000 terugkijken Live dienst Top2000 terugkijken
Kijk de Live dienst van Top 2000 hier terug
 
fotoalbum fotoalbum
In fotoalbum zijn foto's te zien van:
  • kerstviering met senioren
  • kersttocht van Nazareth naar Betlehem.
      
 
Foto's ontmoetingsdagen 2019 Foto's ontmoetingsdagen 2019
 
Schoonmaakploeg hulp gezocht Schoonmaakploeg hulp gezocht
 

Zie ook:
https://www.exoduskerk.nl/kerk_schoonmaken
 
Koffie met....... verhalen Koffie met....... verhalen

Afgelopen woensdag was het de eerste keer, dat we voor “Koffie met verhalen” samen zijn gekomen. Met een groepje van 9 personen hebben we elkaar verhalen, herinneringen verteld over de Zomer uit de kinderjaren en ervaringen tijdens de vakantie gedeeld.

Omdat het de eerste keer was, moesten we even wennen aan hoe zoiets gaat.


Al gauw bleek dat iedereen toch een boeiend verhaal had en was men zelf verrast, dat je zoveel kon vertellen.
Het is iedereen goed bevallen en we gaan dit vaker doen. Aan het eind van de zomer (datum volgt nog) komen we weer bij elkaar.
We vinden het leuk als meer mensen zich aansluiten, ook mannen worden uitgenodigd!
 
Preken als podcast Preken als podcast
 
Preken als podcast
Sinds enige tijd zijn de preken als audio-bestand te beluisteren. Omdat ze niet meer uitgeschreven zijn, staan ze ook niet meer als leesbestand op de site, maar als een soort podcast. Wie wil, kan naar jdevisser.nl gaan, kies de pagina ‘Preken’, en klik op de preek die je nog een keer terug wilt luisteren. Kan tegenwoordig allemaal. Voor deze keer heb ik ook de Inleiding op het Avondmaal van afgelopen zondag erbij gezet. Veel luisterplezier!
ds. Jan de Visser
 
Live dienst vernieuwd Live dienst vernieuwd

De pagina live dienst is vernieuwd.
De live uitzending wordt nu op onze eigen website weergegeven.
De laatste 10 opnames zijn hier ook rechtstreeks te beluisteren of te downloaden.

Mochten er problemen zijn met de live dienst verbinding, neem dan contact op met Ellis Peekstok, mobiel bereikbaar op: 06-29068664

Voor oudere uitzendingen moet er nog wel naar de website gegaan worden van kerkdienstgemist.nl
 
Vacaturebank binnen de Exodusgemeente Vacaturebank binnen de Exodusgemeente

Binnen onze gemeente vragen wij met regelmaat om gemeenteleden
die ons willen helpen om samen kerk te kunnen zijn. Wij hebben geen mogelijkheid om uw/jouw vrije tijd in te schatten, daarnaast kennen wij  de persoonlijke interesse en kwaliteit niet.
Een ding is zeker wij hebben jouw inzet hard nodig.
Informatie is te verkrijgen bij de scriba.
Kijk eens op onze nieuwe vacature pagina.