Nieuw Mededelingenblad Nieuw Mededelingenblad
 
Filmavond 7 December Filmavond 7 December
In verband met de huidige restricties heeft de Commissie Vorming en Toerusting besloten de filmavond van 7 december te verplaatsen naar het voorjaar, als het weer mogelijk is om na afloop van de film met elkaar na te praten. U hoort dan van ons! 
 
Inzamelactie Luiers voor Lesbos Inzamelactie Luiers voor Lesbos
Kinderen op de vlucht aan de grenzen van Europa leven in schrijnende situaties, afhankelijk van hulp van anderen. Stichting CRR ondersteunt deze kinderen door te voorzien in de basisbehoeften. Per hulptransport zijn er gemiddeld 50.000 luiers nodig! In de maand november worden door heel het land heen luiers, billendoekjes en Sudocrem ingezameld, om ervoor te zorgen dat stichting CRR deze hulp kan blijven bieden. Jouw hulp is daarbij van grote waarde! Help stichting CRR ieder vluchtelingenkind te geven waar het recht op heeft en doneer luiers (vooral maat 4-6), Sudocrem of billendoekjes! Je kunt je donatie inleveren bij [naam en adres]. Kijk voor meer informatie over deze actie op: www.luiersvoorlesbos.nl. Doe mee, want samen staan we sterker dan alleen! 

 

Het inzamelpunt voor Middelharnis is: fam. Korpershoek / Juliana van Stolberglaan 21

Het inzamelpunt voor Ouddorp is: groep 8a van de Koningin Beatrixschool

 
Vertrek 8 kerkenraadsleden Vertrek 8 kerkenraadsleden

Beste gemeenteleden,

Komende januari/februari zullen 8 ambtsdragers afscheid nemen van de kerkenraad. 

Het vertrek van deze kerkenraadsleden vind plaats binnen alle colleges van onze kerk, t.w. ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters. De reden dat zij terugtreden is de lengte van hun ambtstermijn, variërend van 4 – 12 jaar.

Wij realiseren ons dat het vinden van nieuwe ambtsdragers niet eenvoudig is, maar zonder ambtsdragers kan een kerkgemeenschap niet functioneren. Natuurlijk, alles kan minder, maar gaat ten kosten van het gemeenschap zijn en het omzien naar elkaar.
Dit is zeker niet onze insteek, vandaar dat ik het belang van ambtsdragers bij voorbaat onderstreep.

De Exoduskerk is van ons allen en niet zoals vaak wordt gedacht van predikant en/of kerkenraad. Wij allen als gemeente zijn verantwoordelijk voor de invulling en het voortbestaan van deze gemeente.

De komende tijd kan er een beroep op u/jou worden gedaan, voor een kerkenraads- of andere functie binnen onze kerk. Ga a.u.b. met elkaar het gesprek aan om de mogelijkheden te bekijken en te zien hoeveel tijd jij kan en wil besteden aan jouw kerk. Mogen wij op jullie rekenen.

Jan Terlouw

Voorzitter Kerkenraad Exodusgemeente

 
Goed bezochte filmavond op 28 september j.l. Goed bezochte filmavond op 28 september j.l.

Na ruim anderhalf jaar was er weer een filmavond in onze kerk. Een kleine 25 bezoekers waren aanwezig en daar was de commissie Vorming en Toerusting heel blij mee.
Het was dan ook één van de eerste activiteiten die in dit nieuwe seizoen gehouden werd.
Een indrukwekkend verhaal over gedetineerde Daniël, die als priester in een klein Pools dorp het leed van de gelovigen op een oprechte manier wilde helpen dragen en verlichten.
Corpus Christi bood na de vertoning veel stof tot gesprek. Over de complexiteit van het goede en het kwade, schuld, vergeving, verzoening en genade. 
Veel bezoekers zulle inhoud en beelden nog lang heugen.
 
 
Geef elkaar de ruimte! Geef elkaar de ruimte!
Nieuwe versoepelingen m.i.v. 25 september
 
Zoals iedereen weet, gelden er sinds 25 september andere regels in het coronabeleid. Dat is op tal van websites terug te lezen, het staat in de kranten, het is op t.v. uitvoerig benoemd. We hoeven dat hier niet te herhalen.

De vraag is:

Wat betekent dit alles voor onze Exoduskerk?

Doordat de anderhalvemetermaatregel komt te vervallen, kunnen er meer mensen naar de kerk komen. Deze week worden er een paar rijen stoelen bijgezet.

We zijn ons ervan bewust dat er gemeenteleden zijn die wel naar de kerk willen komen, maar erg hechten aan de ruimte om hen heen. Dat is volgens het advies zeker mogelijk! Het advies van de landelijke kerk is dan ook: Geef elkaar de ruimte. En dat doen we!

In de kerk zullen gedeelten komen waar men met twee stoelen afstand van elkaar kan zitten en gedeelten waar men kan aanschuiven. Geef bij binnenkomst aan de koster door wat je wens is. Het lopen in de kerk zal beperkt worden. Heb je eenmaal een zitplaats, blijf daar dan ook zitten.
 
Ten overvloede: we gaan niet op QR-codes of testbewijzen controleren. Iedereen heeft zijn of haar verantwoordelijkheid, en daarbij blijft gelden: geef elkaar de ruimte!

We hopen dat dit ertoe bijdraagt, dat we vanaf zondag weer veel mensen in de kerk mogen begroeten, omdat er rekening gehouden wordt met ieders wensen
 
 
“Van U is de toekomst – 400 jaar kinderbijbels” “Van U is de toekomst – 400 jaar kinderbijbels”
Vanaf  zondag 12 september 2021 vindt u in de vitrines in de ontmoetingsruimte een mooie verzameling kinderbijbels. Veel mensen hebben ons geholpen er een leuke expositie van te kunnen maken. Veel dank daarvoor. Een kleurrijke en gevarieerde verzameling is het geworden met enkele heel oude tot nog vrij recent uitgegeven kinderbijbels.
In die bijna 400 jaar dat er kinderbijbels in omloop zijn, is er natuurlijk wel wat veranderd in uitleg en taalgebruik, prenten en tekeningen en de uitstraling van de kinderbijbel.
lees meer »
 
Welkomst kaartenactie voor Afghaanse evacués Welkomst kaartenactie voor Afghaanse evacués

Op dit moment zijn er vier locaties waar Afghaanse evacués worden opgevangen die het gelukt is om Afghanistan te ontvluchten.  Om hen een extra warm welkom te geven zijn we een kaarten actie gestart.  We vullen doosjes met kaartjes, tekeningen en welkomstwensen en sturen deze naar de opvanglocaties. 

Hoe gaan we dit doen? 

Na afloop van de kerkdiensten op zondag 29 augustus en zondag 5 september kunnen kaarten, tekeningen en wensenin de welkomstruimte worden ingeleverd. Ook kunnen er ter plekke kaarten worden geschreven, tegen een kleine vergoeding om zo de (porto)kosten die we maken te kunnen dekken. 

Tot en met zondag 5 september kunnen kaarten ook worden ingeleverd op de volgende adressen: 

• Brievenbus van de Exoduskerk
• Bloemenweg 31, Dirksland
• Kaai 19, Oude-Tonge 

Maandag 6 september versturen we de gevulde doosjes naar de vier opvanglocaties.  

Let op! Alleen kaarten en tekeningen; geen speelgoed of andere goederen. Enveloppen a.u.b. open laten.

Bijdragen in de portokosten zijn zeer welkom op NL 89 RABO 03 73 71 00 62 Exodus gemeente KPN ovv Kaartenactie. naar de opvanglocaties.

 
400 jaar kinderbijbels 400 jaar kinderbijbels

Er wordt gewerkt aan een nieuwe tentoonstelling in de Ontmoetingsruimte, die in september 2021 van start zal gaan.

Thema: “Van U is de toekomst “ –  400 jaar kinderbijbels


Mozes houdt namens God de Israëlieten, op weg naar het beloofde land, voor dat zij hun kinderen Gods woorden moeten inprenten en thuis en onderweg steeds met hen daarover moeten spreken (Deuteronomium 11:18-19). Want de kinderen vormen de toekomst. Ook van de geloofsgemeenschap. Het is dan ook geen wonder dat kinderen in de Bijbel regelmatig een prominente plaats krijgen toebedeeld.

Een tentoonstelling over kinderbijbels sluit daarom goed aan bij het jaarthema van onze landelijke PKN: “Van U is de toekomst”. 

In het Nederlands taalgebied zijn de afgelopen eeuwen bijna 900 verschillende kinderbijbels verschenen. De eerste echte Nederlandse kinderbijbel verschijnt in het jaar 1703.

Kinderbijbels zijn vaak voorzien van tekeningen, illustraties, houtsneden, gravures, enzovoort. De ontwikkelingen binnen de kerken en ook kerkscheuringen hebben invloed op de teksten van de kinderbijbel. Discussies over de meest gewenste Bijbelvertaling leverde niet altijd voor kinderen begrijpelijke teksten op. 

In de 20e eeuw zijn er mede door de mogelijkheden van de moderne druktechnieken ongelooflijk veel verschillende kinderbijbels uitgegeven. Voor peuters, voor kleuters, voor basisschoolleerlingen, voor tieners, voor jongeren. Tegenwoordig kunnen we ook beschikken over online kinderbijbels (zie bijvoorbeeld de site: www.kinderbijbels.nl) en diverse kinderbijbel video’s op het ‘youtube’ kanaal.

Vierhonderd jaar kinderbijbels. Wij denken dat in onze Exodusgemeente een aardige variëteit aan kinderbijbels in omloop was en nog is.                                                                   Daarover kan een leuke tentoonstelling in de Ontmoetingsruimte van onze kerk ingericht worden. In september 2021 willen wij deze nieuwe expositie van start laten gaan.

Wij vragen u ons te helpen gedurende een aantal maanden uw/jullie kinderbijbel(s) beschikbaar te stellen.

U kunt een mailtje sturen met opgave van de titels (of foto’s bijsluiten) naar Bert Voorberg (email: bertvoorberg31@gmail.com).

 
Liturgische bloemstukken uit 2020 Liturgische bloemstukken uit 2020
Fotos van de laatste liturgische bloemschikkingen vind u hier.

Op de pagina van Liturgische bloemschikkingen kunt u alle voorgaande schikkingen bekijken.
 
Nieuws van het breicafé Nieuws van het breicaféNu we op de ontmoetingsdagen de mooie handwerken van het breicafé niet hebben kunnen laten zien, geven we u de gelegenheid om per mail of telefoon te bestellen. Hoe leuk is dat! Mooie cadeautjes voor de feestdagen!

Via deze link kunt u de 36 verschillende creaties met prijzen erbij bekijken.

Te bestellen via email: margreetzuidwijk@chello.nl of telefoonnummer 0649764255.
Afhalen of bezorgen in overleg.
Betalen kunt u bij het afhalen in Sommelsdijk per tikkie of contant.
 
Steun uw kerk met een periodieke gift Steun uw kerk met een periodieke gift


 
 
Kerkdiensten via Youtube Kerkdiensten via Youtube
De kerkdiensten zijn Live mee te vieren of terug te bekijken via het Youtube kanaal van Exoduskerk Sommelsdijk. 
Youtube kanaal Exoduskerk Sommelsdijk
 
Collectes en giften via SKG Collectes en giften via SKG

Uw gaven voor Diaconie en Kerkrentmeesters kunt u via deze website eenvoudig overmaken door te klikken op de collectezak. 

Gaven worden op 50/50 basis verdeeld tussen Diaconie en Kerkrentmeesters.

Als u de eerste keer gebruik maakt van SKG Collect kunt u een account aanmaken. Daarmee kunt u in de toekomst ook uw collectebonnen bestellen, de Solidariteitskas en Aktie Kerk Balans overmaken. 
 

 
Kindernevendienst Kindernevendienst

Hoi kids,
Missen jullie ook elke zondagmorgen de gezelligheid van de kindernevendienst?!

Natuurlijk is het heel fijn dat we nu elke zondagmorgen kunnen kijken en luisteren naar onze dominee, maar we missen wel ons eigen momentje. De dominee stuurt nu wekelijks het knutselwerkje door, zodat jullie hiermee aan de slag kunnen. Wil je ook het hele verhaal nog horen? Dan kunnen je ouders dit even downloaden en printen vanaf deze website: 

www.kindopzondag.nl/digitaal

lees meer »
 
Creativiteit gezocht... Creativiteit gezocht...
Beste gemeenteleden,
 
Het zijn met name de meest kwetsbare mensen die beschermd moeten worden, en dat is een goede zaak. Tegelijk wordt juist deze groep het hardst getroffen door de maatregelen die de regering ons heeft opgelegd. Kort samengevat komt het advies van de regering en het RIVM erop neer, dat zij zich in een sociaal isolement moeten ophouden. Veel mensen in deze groep waren al min of meer eenzaam, en met deze maatregelen in de hand kun je vaststellen wat eigenlijk de hele groep van 70 jaar en ouder een geïsoleerd leven moet leiden. Dat betekent dat de vertrouwde sociale contacten en communicatie opeens verdwijnt, zonder dat daar iets nieuws voor in de plaats komt. Er zijn gelukkig wel veel initiatieven, maar die bereiken ook niet iedereen.
 
Wat kunnen we als Exodusgemeente met elkaar doen?
Een paar suggesties.
lees meer »
 
Behoefte aan contact......? Behoefte aan contact......?

Inmiddels weet bijna iedereen, dat de regering maatregelen heeft getroffen, die heel grote invloed hebben, van de samenleving als geheel tot ieder mens individueel. Allerlei bijeenkomsten, groepsactiviteiten of andere gelegenheden waarbij mensen elkaar ontmoeten, zijn afgelast of uitgesteld.

Dat geldt ook voor de kerk en alles wat vanuit de kerk georganiseerd is: kerkdiensten, gespreksgroepen, sobere maaltijden, leerhuisavonden, catechisatie, jeugdwerk en ook het bezoekwerk. Heel veel van het bezoekwerk richt zich op ouderen en op mensen die vanwege hun ziekte tot de risicogroepen voor het coronavirus horen.

Zowel de wijkouderlingen als de bezoekmedewerkers en ikzelf als predikant van de Exodusgemeente zullen het bezoek aan huis in de komende tijd helaas moeten staken. We zijn op zoek naar mogelijkheden om toch het contact te onderhouden, en daarom kunt u in de komende weken misschien zomaar een onverwacht telefoontje krijgen van iemand uit de Exodusgemeente. Of misschien een kaartje, of een WhatsApp-bericht (als we uw mobiele telefoonnummer hebben) of misschien iemand die van een afstandje alleen maar even zwaait.Of een kaartje van één van onze jongeren, waar deze brief bijhoort!

Zodra het weer kan, zullen we de gewone bezoekactiviteiten weer op ons nemen.

We zullen het in deze tijden moeten doen met het besef dat we kwetsbare, broze en afhankelijke mensen zijn.En met het geloof dat we in die kwetsbaarheid, broosheid en afhankelijkheid toebehoren aan de God die ons gemaakt heeft (Ps. 100: 3).

Ook zonder het coronavirus is dat waar, maar zeker in deze tijden is het goed om ons dat te realiseren.

Als u behoefte hebt aan contact in deze tijden van sociale onthouding, kunt u bellen of mailen met de wijkouderling.

 

lees meer »
 
Privacywetgeving (AVG) kerken Privacywetgeving (AVG) kerken
Privacywetgeving (AVG) kerken
Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AGV) ingegaan.
Ook als kerk wordt van ons verlangt dat wij op een juiste wijze omgaan  met de gegevens van onze gemeenteleden.
Om deze reden heeft de Exodusgemeente dhr. Hans Nagtegaal benaderd om toezicht te houden op de juiste naleving van m.b.t. de AVG wetgeving.

Namens de kerkenraad
Jan Terlouw, voorzitter
lees meer »
 
Aandacht voor ….. Aandacht voor …..
Sinds een jaar vindt u in het “papieren” mededelingenblad en in de nieuwsbrief de rubriek: Aandacht voor…
Aangezien het digitale mededelingenblad openbaar is en dus door iedereen kan worden gedownload, is dit in strijd met de wet op de gegevensbescherming (AVG) en worden de persoonlijke gegevens niet op de website vermeld.

Waarom Aandacht voor…
In een tijd waarin de persoonlijke onafhankelijkheid steeds vaker op de voorgrond gesteld wordt t.o.v. de onderlinge zorg en persoonlijke aandacht, is dit voor een kerkgemeenschap heel lastig.
Als kerkgemeenschap willen wij omzien naar elkaar en ieder in de gelegenheid stellen om mee te kunnen leven bij zorgelijke of feestelijke situaties. Uit reacties blijkt dat kaartjes en telefoontjes enorm op prijs gesteld worden.
Om deze reden vermelden wij:
  • Ziekten en ziekenhuisopnamen (altijd in overleg)
Onderstaande gebeurtenissen plaatsen wij zonder overleg:
  • Bericht van overlijden
  • Geboorten
  • Bij verjaardagen de kroonjaren vanaf 80 jaar.
  • Bij huwelijksjubilea de kroonjaren 12 ½ , 25, 40, 45 enz.

Wanneer u zich niet kunt vinden in het vermelden van de verjaardagen en/of jubilea, wilt u dit dan vroegtijdig melden bij de scriba van onze kerk, mevr. Margot van de Wiel. info@exoduskerk.nl
Jan Terlouw, voorzitter kerkenraad.
 
 
fotoalbum fotoalbum
In fotoalbum zijn foto's te zien van:
  • kerstviering met senioren
  • kersttocht van Nazareth naar Betlehem.
      
 
Foto's ontmoetingsdagen 2019 Foto's ontmoetingsdagen 2019
 
Schoonmaakploeg hulp gezocht Schoonmaakploeg hulp gezocht
 

Zie ook:
https://www.exoduskerk.nl/kerk_schoonmaken
 
Koffie met....... verhalen Koffie met....... verhalen

Afgelopen woensdag was het de eerste keer, dat we voor “Koffie met verhalen” samen zijn gekomen. Met een groepje van 9 personen hebben we elkaar verhalen, herinneringen verteld over de Zomer uit de kinderjaren en ervaringen tijdens de vakantie gedeeld.

Omdat het de eerste keer was, moesten we even wennen aan hoe zoiets gaat.


Al gauw bleek dat iedereen toch een boeiend verhaal had en was men zelf verrast, dat je zoveel kon vertellen.
Het is iedereen goed bevallen en we gaan dit vaker doen. Aan het eind van de zomer (datum volgt nog) komen we weer bij elkaar.
We vinden het leuk als meer mensen zich aansluiten, ook mannen worden uitgenodigd!
 
Preken als podcast Preken als podcast
 
Preken als podcast
Sinds enige tijd zijn de preken als audio-bestand te beluisteren. Omdat ze niet meer uitgeschreven zijn, staan ze ook niet meer als leesbestand op de site, maar als een soort podcast. Wie wil, kan naar jdevisser.nl gaan, kies de pagina ‘Preken’, en klik op de preek die je nog een keer terug wilt luisteren. Kan tegenwoordig allemaal. Voor deze keer heb ik ook de Inleiding op het Avondmaal van afgelopen zondag erbij gezet. Veel luisterplezier!
ds. Jan de Visser
 
Vacaturebank binnen de Exodusgemeente Vacaturebank binnen de Exodusgemeente

Binnen onze gemeente vragen wij met regelmaat om gemeenteleden
die ons willen helpen om samen kerk te kunnen zijn. Wij hebben geen mogelijkheid om uw/jouw vrije tijd in te schatten, daarnaast kennen wij  de persoonlijke interesse en kwaliteit niet.
Een ding is zeker wij hebben jouw inzet hard nodig.
Informatie is te verkrijgen bij de scriba.
Kijk eens op onze nieuwe vacature pagina.