Nieuwe Mededelingenblad Nieuwe Mededelingenblad
 
Praiseavond Praiseavond
lees meer »
 
Liturgische bloemstukken uit 2019 Liturgische bloemstukken uit 2019
Fotos van de laatste liturgische bloemschikkingen vind u hier.

Op de pagina van Liturgische bloemschikkingen kunt u alle voorgaande schikkingen bekijken.
 
Live dienst Top2000 terugkijken Live dienst Top2000 terugkijken
Kijk de Live dienst van Top 2000 hier terug
 
Open synagogedienst Open synagogedienst

Door de grote belangstelling voor de open synagogedienst op 17 januari a.s. in de Emmaüskerk is het helaas niet meer mogelijk zich aan te melden.


 
lees meer »
 
fotoalbum fotoalbum
In fotoalbum zijn foto's te zien van:
  • kerstviering met senioren
  • kersttocht van Nazareth naar Betlehem.
      
 
bijbelboek Esther - een serie bijbelstudies bijbelboek Esther - een serie bijbelstudies

Op dinsdagavond 21 januari a.s. volgt de derde avond rond het bijbelboek Esther.
Vorming en Toerusting  wil met deze serie bijbelstudies invulling geven aan één van haar kerntaken n.l. toerusting binnen de kerkelijke gemeente.
Macht, intriges en drama … Het zijn ingrediënten voor een bestseller. Het is een verhaal met een enorme wisselwerking tussen de menselijke wil en de sturing van God, terwijl Zijn naam nergens in dit boek vermeld wordt.
Esther is een boeiend boek, dat meer dan voldoende gespreksstof oplevert voor een viertal avonden.
Heeft u de eerste avonden gemist? Geen probleem.!  Wij zien je graag en vinden het fijn wanneer je met ons meeleest en meedenkt op deze en volgende avond.
Plaats: de regenboogzaal van onze kerk – aanvang 19.30 uur. 
Vervolg en tevens laatste avond: 18 februari 2020.
 
Vriendschapsmaaltijd 15 februari Vriendschapsmaaltijd 15 februari

Ook dit jaar willen wij met elkaar een stamppottenbuffet organiseren. De hiervoor gekozen datum is op zaterdag 15 februari a.s., aangezien het ditmaal op de zaterdag is hopen wij dat ook de jongeren/werkenden nu aanwezig kunnen zijn. De inloop is vanaf 17.00 uur en rond 18.00 uur  willen wij met de maaltijd beginnen

Ongeacht de leeftijd bent u/jij hiervoor uitgenodigd. Wij hopen op een gemêleerd gezelschap. De deur staat open voor iedereen, wil je iemand meebrengen van buiten onze kerk, niet twijfelen maar doen.

Het doel van deze maaltijd is saamhorigheid, betrokkenheid en gezelligheid.

Wat moet u zich voorstellen van dit stamppottenbuffet, door het keukenteam en vrijwilligers, wordt een gevarieerde maaltijd samengesteld, tevens zal een drankje  worden geserveerd.
Rond de maaltijd zal een muzikale omlijsting plaatsvinden en is er ruimte voor onderling contact.

Evenals vorig jaar mogen de kosten voor niemand een drempel zijn, hier wordt geen bedrag aan verbonden, wel bieden we aan de eind van de avond gelegenheid voor een vrijwillige financiële bedrage.

Om voedselverspilling tegen te gaan is het van belang te weten dat u/jij komt, dus vooraf wel aanmelden. Deze aanmelding willen wij graag uiterlijk 10 februari ontvangen.
 
Is vervoer een probleem, geeft u dit aub. aan. Wij zorgen voor vervoer.
 
Aanmelden kan via  of persoonlijk via de ouderling of diaken.
Jan Terlouw. Tel. 0651297851
 
Foto's ontmoetingsdagen 2019 Foto's ontmoetingsdagen 2019
 
Schoonmaakploeg hulp gezocht Schoonmaakploeg hulp gezocht
 

Zie ook:
https://www.exoduskerk.nl/kerk_schoonmaken
 
Landelijke peiling 'waarde van de kerk' Landelijke peiling 'waarde van de kerk'

 
Actie Kerkbalans peilt de waarde van lokale kerken onder alle kerkleden

Ongeveer een kwart van de Nederlandse bevolking is lid van een kerk. Zij vinden hun kerk belangrijk. Maar waarom? Dat wil Actie Kerkbalans nu onderzoeken met een landelijke peiling naar de waarde van de kerk.
lees meer »
 
huisKruisen tentoonstelling huisKruisen tentoonstelling
Ieder huis heeft zijn kruis - een verzameling "huiskruisen" 
 
Vanaf nu zijn in de vitrines in de ontmoetingsruimte de kruisen te bewonderen die door verschillende leden van onze gemeente beschikbaar zijn gesteld voor deze tentoonstelling.

Tussen de beide vitrines staat het 'oecumene' kruis dat vroeger heeft gestaan op de torenspits van onze oude houten kerk (1965).

Het kruis is gemaakt door leerlingen van de toenmalige technische school onder begeleiding van Koos Scheffer (leraar en lid van onze gemeente), overleden in 2012.

Dit kruis was tevens het logo van de toenmalige Oecumene Kring op Goeree-Overflakkee.
 
Jaarprogramma Vorming en Toerusting Jaarprogramma Vorming en Toerusting
 
Koffie met....... verhalen Koffie met....... verhalen

Afgelopen woensdag was het de eerste keer, dat we voor “Koffie met verhalen” samen zijn gekomen. Met een groepje van 9 personen hebben we elkaar verhalen, herinneringen verteld over de Zomer uit de kinderjaren en ervaringen tijdens de vakantie gedeeld.

Omdat het de eerste keer was, moesten we even wennen aan hoe zoiets gaat.


Al gauw bleek dat iedereen toch een boeiend verhaal had en was men zelf verrast, dat je zoveel kon vertellen.
Het is iedereen goed bevallen en we gaan dit vaker doen. Aan het eind van de zomer (datum volgt nog) komen we weer bij elkaar.
We vinden het leuk als meer mensen zich aansluiten, ook mannen worden uitgenodigd!
 
Preken als podcast Preken als podcast
 
Preken als podcast
Sinds enige tijd zijn de preken als audio-bestand te beluisteren. Omdat ze niet meer uitgeschreven zijn, staan ze ook niet meer als leesbestand op de site, maar als een soort podcast. Wie wil, kan naar jdevisser.nl gaan, kies de pagina ‘Preken’, en klik op de preek die je nog een keer terug wilt luisteren. Kan tegenwoordig allemaal. Voor deze keer heb ik ook de Inleiding op het Avondmaal van afgelopen zondag erbij gezet. Veel luisterplezier!
ds. Jan de Visser
 
Live dienst vernieuwd Live dienst vernieuwd

De pagina live dienst is vernieuwd.
De live uitzending wordt nu op onze eigen website weergegeven.
De laatste 10 opnames zijn hier ook rechtstreeks te beluisteren of te downloaden.

Mochten er problemen zijn met de live dienst verbinding, neem dan contact op met Ellis Peekstok, mobiel bereikbaar op: 06-29068664

Voor oudere uitzendingen moet er nog wel naar de website gegaan worden van kerkdienstgemist.nl
 
Vacaturebank binnen de Exodusgemeente Vacaturebank binnen de Exodusgemeente

Binnen onze gemeente vragen wij met regelmaat om gemeenteleden
die ons willen helpen om samen kerk te kunnen zijn. Wij hebben geen mogelijkheid om uw/jouw vrije tijd in te schatten, daarnaast kennen wij  de persoonlijke interesse en kwaliteit niet.
Een ding is zeker wij hebben jouw inzet hard nodig.
Informatie is te verkrijgen bij de scriba.
Kijk eens op onze nieuwe vacature pagina.

 
webshop SKG Collect webshop SKG Collect

Voor al uw giften en collectebonnen kunt u terecht bij  de Webshop SKG Collect