Niet meer aanmelden vanaf 26 september Niet meer aanmelden vanaf 26 september

De kerkenraad heeft besloten dat naar aanleiding van de laatste persconferentie het aanmelden voor de diensten niet meer vooraf hoeft te gebeuren.

Voor de dienst van 19 september hebben zich al mensen aangemeld, zij zijn welkom in de dienst, maar ook degene die nu nog bedenkt dat hij of zij graag wil komen is welkom.

Bij de ingang van de kerk zullen vanaf 26 september wel weer lijsten liggen waar iedereen zich kan aanmelden.

We hopen weer heel veel mensen in de kerk te ontmoeten.

 
Filmavond 28 September Exoduskerk Filmavond 28 September Exoduskerk

Dinsdag 28 september 2021. Aanvang 19.30 uur. Inloop v.a. 19.00 uur.

De Poolse  twintiger, Daniel, zit een straf uit voor doodsslag. Tijdens zijn periode in de jeugdinstelling krijgt hij een roeping. 
Corpus Christi vertelt het fascinerende verhaal van een jongeman die verwikkeld raakt in zijn eigen leugens en identiteitscrisis, maar die ook het leed van de gelovigen op een oprechte manier wil helpen dragen en verlichten. 
De film is gebaseerd op waargebeurde feiten en werd in 2019 genomineerd voor de Oscar “Beste niet-Engelstalige film”.  
Corpus Christi biedt veel kansen om na te praten over de complexiteit van het goede en het kwade, schuld, vergeving, verzoening en genade. 
Verwacht geen “feelgoodfilm”, maar wel een film met vele lagen waar je nog lang over na kunt denken en kunt discussiëren. Deze film kwam in 2019 in productie en kreeg vele prijzen op Filmfestivals.  
 
“Van U is de toekomst – 400 jaar kinderbijbels” “Van U is de toekomst – 400 jaar kinderbijbels”
Vanaf  zondag 12 september 2021 vindt u in de vitrines in de ontmoetingsruimte een mooie verzameling kinderbijbels. Veel mensen hebben ons geholpen er een leuke expositie van te kunnen maken. Veel dank daarvoor. Een kleurrijke en gevarieerde verzameling is het geworden met enkele heel oude tot nog vrij recent uitgegeven kinderbijbels.
In die bijna 400 jaar dat er kinderbijbels in omloop zijn, is er natuurlijk wel wat veranderd in uitleg en taalgebruik, prenten en tekeningen en de uitstraling van de kinderbijbel.
lees meer »
 
Aanmelden zondag 19 september Aanmelden zondag 19 september
Via deze link kunt u een plaatsje reserveren voor zondag 19 september. Graag voor vrijdagavond 20.00 uur reserveren, u krijgt dan uiterlijk zaterdag bericht of u welkom bent.
Link: Aanmelden dienst zondag 19 september
 
Welkomst kaartenactie voor Afghaanse evacués Welkomst kaartenactie voor Afghaanse evacués

Op dit moment zijn er vier locaties waar Afghaanse evacués worden opgevangen die het gelukt is om Afghanistan te ontvluchten.  Om hen een extra warm welkom te geven zijn we een kaarten actie gestart.  We vullen doosjes met kaartjes, tekeningen en welkomstwensen en sturen deze naar de opvanglocaties. 

Hoe gaan we dit doen? 

Na afloop van de kerkdiensten op zondag 29 augustus en zondag 5 september kunnen kaarten, tekeningen en wensenin de welkomstruimte worden ingeleverd. Ook kunnen er ter plekke kaarten worden geschreven, tegen een kleine vergoeding om zo de (porto)kosten die we maken te kunnen dekken. 

Tot en met zondag 5 september kunnen kaarten ook worden ingeleverd op de volgende adressen: 

• Brievenbus van de Exoduskerk
• Bloemenweg 31, Dirksland
• Kaai 19, Oude-Tonge 

Maandag 6 september versturen we de gevulde doosjes naar de vier opvanglocaties.  

Let op! Alleen kaarten en tekeningen; geen speelgoed of andere goederen. Enveloppen a.u.b. open laten.

Bijdragen in de portokosten zijn zeer welkom op NL 89 RABO 03 73 71 00 62 Exodus gemeente KPN ovv Kaartenactie. naar de opvanglocaties.

 
Het loopt storm… Het loopt storm…

Afgelopen zondag zat de kerk bijna vol, althans met inachtneming van de beroemde anderhalvemetermaatregel. De vakanties zijn voorbij, binnenkort start de kindernevendienst weer, en dus zitten we waarschijnlijk snel aan de max.

We willen met zoveel mogelijk mensen in de kerk, hoe meer hoe beter. Er is één ding wat we niet willen, en dat is dat we mensen terug moeten sturen, omdat we aan de max zitten.

We hebben dus een luxe-probleem, en we lossen dat op door iedereen opnieuw te vragen zich vanaf 5 september weer aan te melden. Niet omdat de regering of de landelijke kerk dat eisen, maar omdat we aan een maximum van ongeveer 100 mensen (inclusief stoelen in de Ontmoetingsruimte) zitten.

Via onderstaande link kan iedereen zich weer aanmelden. Uiterlijk de zaterdag voor de betreffende dienst kunnen we dan aangeven wie er wel of niet in de dienst kunnen komen.

Ook nu weer hopen we dat het storm loopt!

Even voor de duidelijkheid, a.s. zondag, 29 augustus hoeft u niet aan te melden, dan werken we nog met lijsten bij de ingang.

Aanmelden dienst  5 september 

 
Nieuw Mededelingenblad Nieuw Mededelingenblad
 
Welkom in de kerk aangepaste afspraken Welkom in de kerk aangepaste afspraken

De meeste kerkgangers zijn ondertussen een of twee keer gevaccineerd, daarom heeft de kerkenraad besloten dat we de coronamaatregelen enigszins aanpassen.

Tussen twee huishoudens werden tot nu toe drie stoelen vrij gehouden (dat is meer dan 1.50 m), we gaan nu over naar twee stoelen (dat is ongeveer 1.50 m van gezicht tot gezicht).

Op deze manier kunnen we wat meer gasten ontvangen in de kerk.

Het reserveringssysteem blijkt voor een aantal mensen ook een belemmering om naar de kerk te komen. Vanaf 15 augustus hoeft u niet meer te reserveren, vanaf dat moment zullen er intekenlijsten bij de ingang van de kerk liggen (we moeten nog steeds kunnen aangeven wie er in de kerk waren bij een mogelijke besmetting).

We hopen op veel fijne diensten in de komende periode.

Namens de kerkenraad

Annet van Leersum

 
400 jaar kinderbijbels 400 jaar kinderbijbels

Er wordt gewerkt aan een nieuwe tentoonstelling in de Ontmoetingsruimte, die in september 2021 van start zal gaan.

Thema: “Van U is de toekomst “ –  400 jaar kinderbijbels


Mozes houdt namens God de Israëlieten, op weg naar het beloofde land, voor dat zij hun kinderen Gods woorden moeten inprenten en thuis en onderweg steeds met hen daarover moeten spreken (Deuteronomium 11:18-19). Want de kinderen vormen de toekomst. Ook van de geloofsgemeenschap. Het is dan ook geen wonder dat kinderen in de Bijbel regelmatig een prominente plaats krijgen toebedeeld.

Een tentoonstelling over kinderbijbels sluit daarom goed aan bij het jaarthema van onze landelijke PKN: “Van U is de toekomst”. 

In het Nederlands taalgebied zijn de afgelopen eeuwen bijna 900 verschillende kinderbijbels verschenen. De eerste echte Nederlandse kinderbijbel verschijnt in het jaar 1703.

Kinderbijbels zijn vaak voorzien van tekeningen, illustraties, houtsneden, gravures, enzovoort. De ontwikkelingen binnen de kerken en ook kerkscheuringen hebben invloed op de teksten van de kinderbijbel. Discussies over de meest gewenste Bijbelvertaling leverde niet altijd voor kinderen begrijpelijke teksten op. 

In de 20e eeuw zijn er mede door de mogelijkheden van de moderne druktechnieken ongelooflijk veel verschillende kinderbijbels uitgegeven. Voor peuters, voor kleuters, voor basisschoolleerlingen, voor tieners, voor jongeren. Tegenwoordig kunnen we ook beschikken over online kinderbijbels (zie bijvoorbeeld de site: www.kinderbijbels.nl) en diverse kinderbijbel video’s op het ‘youtube’ kanaal.

Vierhonderd jaar kinderbijbels. Wij denken dat in onze Exodusgemeente een aardige variëteit aan kinderbijbels in omloop was en nog is.                                                                   Daarover kan een leuke tentoonstelling in de Ontmoetingsruimte van onze kerk ingericht worden. In september 2021 willen wij deze nieuwe expositie van start laten gaan.

Wij vragen u ons te helpen gedurende een aantal maanden uw/jullie kinderbijbel(s) beschikbaar te stellen.

U kunt een mailtje sturen met opgave van de titels (of foto’s bijsluiten) naar Bert Voorberg (email: bertvoorberg31@gmail.com).

 
Liturgische bloemstukken uit 2020 Liturgische bloemstukken uit 2020
Fotos van de laatste liturgische bloemschikkingen vind u hier.

Op de pagina van Liturgische bloemschikkingen kunt u alle voorgaande schikkingen bekijken.
 
Nieuws van het breicafé Nieuws van het breicaféNu we op de ontmoetingsdagen de mooie handwerken van het breicafé niet hebben kunnen laten zien, geven we u de gelegenheid om per mail of telefoon te bestellen. Hoe leuk is dat! Mooie cadeautjes voor de feestdagen!

Via deze link kunt u de 36 verschillende creaties met prijzen erbij bekijken.

Te bestellen via email: margreetzuidwijk@chello.nl of telefoonnummer 0649764255.
Afhalen of bezorgen in overleg.
Betalen kunt u bij het afhalen in Sommelsdijk per tikkie of contant.
 
Steun uw kerk met een periodieke gift Steun uw kerk met een periodieke gift


 
 
Kerkdiensten via Youtube Kerkdiensten via Youtube
De kerkdiensten zijn Live mee te vieren of terug te bekijken via het Youtube kanaal van Exoduskerk Sommelsdijk. 
Youtube kanaal Exoduskerk Sommelsdijk
 
Collectes en giften via SKG Collectes en giften via SKG

Uw gaven voor Diaconie en Kerkrentmeesters kunt u via deze website eenvoudig overmaken door te klikken op de collectezak. 

Gaven worden op 50/50 basis verdeeld tussen Diaconie en Kerkrentmeesters.

Als u de eerste keer gebruik maakt van SKG Collect kunt u een account aanmaken. Daarmee kunt u in de toekomst ook uw collectebonnen bestellen, de Solidariteitskas en Aktie Kerk Balans overmaken. 
 

 
Kindernevendienst Kindernevendienst

Hoi kids,
Missen jullie ook elke zondagmorgen de gezelligheid van de kindernevendienst?!

Natuurlijk is het heel fijn dat we nu elke zondagmorgen kunnen kijken en luisteren naar onze dominee, maar we missen wel ons eigen momentje. De dominee stuurt nu wekelijks het knutselwerkje door, zodat jullie hiermee aan de slag kunnen. Wil je ook het hele verhaal nog horen? Dan kunnen je ouders dit even downloaden en printen vanaf deze website: 

www.kindopzondag.nl/digitaal

lees meer »
 
Creativiteit gezocht... Creativiteit gezocht...
Beste gemeenteleden,
 
Het zijn met name de meest kwetsbare mensen die beschermd moeten worden, en dat is een goede zaak. Tegelijk wordt juist deze groep het hardst getroffen door de maatregelen die de regering ons heeft opgelegd. Kort samengevat komt het advies van de regering en het RIVM erop neer, dat zij zich in een sociaal isolement moeten ophouden. Veel mensen in deze groep waren al min of meer eenzaam, en met deze maatregelen in de hand kun je vaststellen wat eigenlijk de hele groep van 70 jaar en ouder een geïsoleerd leven moet leiden. Dat betekent dat de vertrouwde sociale contacten en communicatie opeens verdwijnt, zonder dat daar iets nieuws voor in de plaats komt. Er zijn gelukkig wel veel initiatieven, maar die bereiken ook niet iedereen.
 
Wat kunnen we als Exodusgemeente met elkaar doen?
Een paar suggesties.
lees meer »
 
Behoefte aan contact......? Behoefte aan contact......?

Inmiddels weet bijna iedereen, dat de regering maatregelen heeft getroffen, die heel grote invloed hebben, van de samenleving als geheel tot ieder mens individueel. Allerlei bijeenkomsten, groepsactiviteiten of andere gelegenheden waarbij mensen elkaar ontmoeten, zijn afgelast of uitgesteld.

Dat geldt ook voor de kerk en alles wat vanuit de kerk georganiseerd is: kerkdiensten, gespreksgroepen, sobere maaltijden, leerhuisavonden, catechisatie, jeugdwerk en ook het bezoekwerk. Heel veel van het bezoekwerk richt zich op ouderen en op mensen die vanwege hun ziekte tot de risicogroepen voor het coronavirus horen.

Zowel de wijkouderlingen als de bezoekmedewerkers en ikzelf als predikant van de Exodusgemeente zullen het bezoek aan huis in de komende tijd helaas moeten staken. We zijn op zoek naar mogelijkheden om toch het contact te onderhouden, en daarom kunt u in de komende weken misschien zomaar een onverwacht telefoontje krijgen van iemand uit de Exodusgemeente. Of misschien een kaartje, of een WhatsApp-bericht (als we uw mobiele telefoonnummer hebben) of misschien iemand die van een afstandje alleen maar even zwaait.Of een kaartje van één van onze jongeren, waar deze brief bijhoort!

Zodra het weer kan, zullen we de gewone bezoekactiviteiten weer op ons nemen.

We zullen het in deze tijden moeten doen met het besef dat we kwetsbare, broze en afhankelijke mensen zijn.En met het geloof dat we in die kwetsbaarheid, broosheid en afhankelijkheid toebehoren aan de God die ons gemaakt heeft (Ps. 100: 3).

Ook zonder het coronavirus is dat waar, maar zeker in deze tijden is het goed om ons dat te realiseren.

Als u behoefte hebt aan contact in deze tijden van sociale onthouding, kunt u bellen of mailen met de wijkouderling.

 

lees meer »
 
Privacywetgeving (AVG) kerken Privacywetgeving (AVG) kerken
Privacywetgeving (AVG) kerken
Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AGV) ingegaan.
Ook als kerk wordt van ons verlangt dat wij op een juiste wijze omgaan  met de gegevens van onze gemeenteleden.
Om deze reden heeft de Exodusgemeente dhr. Hans Nagtegaal benaderd om toezicht te houden op de juiste naleving van m.b.t. de AVG wetgeving.

Namens de kerkenraad
Jan Terlouw, voorzitter
lees meer »
 
Aandacht voor ….. Aandacht voor …..
Sinds een jaar vindt u in het “papieren” mededelingenblad en in de nieuwsbrief de rubriek: Aandacht voor…
Aangezien het digitale mededelingenblad openbaar is en dus door iedereen kan worden gedownload, is dit in strijd met de wet op de gegevensbescherming (AVG) en worden de persoonlijke gegevens niet op de website vermeld.

Waarom Aandacht voor…
In een tijd waarin de persoonlijke onafhankelijkheid steeds vaker op de voorgrond gesteld wordt t.o.v. de onderlinge zorg en persoonlijke aandacht, is dit voor een kerkgemeenschap heel lastig.
Als kerkgemeenschap willen wij omzien naar elkaar en ieder in de gelegenheid stellen om mee te kunnen leven bij zorgelijke of feestelijke situaties. Uit reacties blijkt dat kaartjes en telefoontjes enorm op prijs gesteld worden.
Om deze reden vermelden wij:
  • Ziekten en ziekenhuisopnamen (altijd in overleg)
Onderstaande gebeurtenissen plaatsen wij zonder overleg:
  • Bericht van overlijden
  • Geboorten
  • Bij verjaardagen de kroonjaren vanaf 80 jaar.
  • Bij huwelijksjubilea de kroonjaren 12 ½ , 25, 40, 45 enz.

Wanneer u zich niet kunt vinden in het vermelden van de verjaardagen en/of jubilea, wilt u dit dan vroegtijdig melden bij de scriba van onze kerk, mevr. Margot van de Wiel. info@exoduskerk.nl
Jan Terlouw, voorzitter kerkenraad.
 
 
fotoalbum fotoalbum
In fotoalbum zijn foto's te zien van:
  • kerstviering met senioren
  • kersttocht van Nazareth naar Betlehem.
      
 
Foto's ontmoetingsdagen 2019 Foto's ontmoetingsdagen 2019
 
Schoonmaakploeg hulp gezocht Schoonmaakploeg hulp gezocht
 

Zie ook:
https://www.exoduskerk.nl/kerk_schoonmaken
 
Koffie met....... verhalen Koffie met....... verhalen

Afgelopen woensdag was het de eerste keer, dat we voor “Koffie met verhalen” samen zijn gekomen. Met een groepje van 9 personen hebben we elkaar verhalen, herinneringen verteld over de Zomer uit de kinderjaren en ervaringen tijdens de vakantie gedeeld.

Omdat het de eerste keer was, moesten we even wennen aan hoe zoiets gaat.


Al gauw bleek dat iedereen toch een boeiend verhaal had en was men zelf verrast, dat je zoveel kon vertellen.
Het is iedereen goed bevallen en we gaan dit vaker doen. Aan het eind van de zomer (datum volgt nog) komen we weer bij elkaar.
We vinden het leuk als meer mensen zich aansluiten, ook mannen worden uitgenodigd!
 
Preken als podcast Preken als podcast
 
Preken als podcast
Sinds enige tijd zijn de preken als audio-bestand te beluisteren. Omdat ze niet meer uitgeschreven zijn, staan ze ook niet meer als leesbestand op de site, maar als een soort podcast. Wie wil, kan naar jdevisser.nl gaan, kies de pagina ‘Preken’, en klik op de preek die je nog een keer terug wilt luisteren. Kan tegenwoordig allemaal. Voor deze keer heb ik ook de Inleiding op het Avondmaal van afgelopen zondag erbij gezet. Veel luisterplezier!
ds. Jan de Visser
 
Vacaturebank binnen de Exodusgemeente Vacaturebank binnen de Exodusgemeente

Binnen onze gemeente vragen wij met regelmaat om gemeenteleden
die ons willen helpen om samen kerk te kunnen zijn. Wij hebben geen mogelijkheid om uw/jouw vrije tijd in te schatten, daarnaast kennen wij  de persoonlijke interesse en kwaliteit niet.
Een ding is zeker wij hebben jouw inzet hard nodig.
Informatie is te verkrijgen bij de scriba.
Kijk eens op onze nieuwe vacature pagina.