Vacaturebank binnen de Exodusgemeente Vacaturebank binnen de Exodusgemeente

Tijdens diverse bijeenkomsten en gemeente-avonden is gesproken over de vele activiteiten welke binnen onze gemeente plaatsvinden. Dit houdt ook in dat wij met regelmaat gemeenteleden benaderen om ons te helpen samen kerk te zijn. Wij kunnen niet inschatten hoeveel vrije tijd jij hebt en of jij je in wilt zetten voor jouw kerk, daarnaast kennen wij jouw  interesse en kwaliteit niet. Voor ons reden een vacaturebank op de website te zetten.
Een ding is zeker wij hebben jouw inzet hard nodig.

Informatie is te verkrijgen bij de scriba.

 
Website Editor Website Editor
Gezocht een gemeentelelid die bereidt is om aangeleverde artikelen te plaaten op de website van onze kerk en zicht houdt op de actualiteit van de inhoud van de website.
Gewenst:
  • Geringe computerkennis
  • Beschikking heeft over een thuiscomputer 
  • Beschikbare tijd 2 uur per week.
Voor informatie kun je contact opnemen met Krijn Grinwis email:
 
Koffietijd!!!!!!!! Koffietijd!!!!!!!!
Koffie assistentie.
Na de kerkdienst genieten we van een heerlijk kopje koffie.
De vaste club vrijwilligers wordt steeds kleiner, vandaar deze oproep.
Wie kan ons 1 keer per 6 weken helpen met koffie zetten en schenken??????
Voor vragen aub. contact opnemen met Nel Ista, tel. 0612657821 of mail naar
 
Jeugdouderling 2x Jeugdouderling 2x

Taken: 
Contact onderhouden met de jongeren binnen onze kerk
Contacten onderhouden met jeugdleiding, kindernevendienst, Jadus, Meet-in.
Het begeleiden van jeugddiensten.
Het bijwonen van vergaderingen van de jeugdraad.
Contact onderhouden met kerkenraad.          

 
Medewerkers onderhoud binnen het gebouw Medewerkers onderhoud binnen het gebouw
Binnen ons kerkgebouw zijn nieuwe vrijwilligers van harte welkom om 1 maal per 10 weken 1.5 uur de handen uit de mouwen te steken voor het onderhoud binnen het gebouw. Informatie bij mevr. Arja Abramse.
 
 
Vacature bloemengroet bij jarigen 2x Vacature bloemengroet bij jarigen 2x
Vanaf 75 jaar worden de jarigen van onze kerk rond hun verjaardag bezocht door een team vrijwilligers welke namens de gemeente een bloemengroet brengen.
Dit wordt door de diaconie gecoordineerd. U bepaald zelf hoeveel tijd u kan besteden.
 
Medewerkers Startzondag 2x Medewerkers Startzondag 2x
Voor en tijdens de Startzondag in September zijn diverse medewerkers nodig.
De activiteiten zijn heel divers.
Graag contact opnemen met René Schoenmaker.
 
Juffen/meesters Kindernevendienst Juffen/meesters Kindernevendienst
Gezocht enthousiaten juffen/meesters voor de kindernevendienst.
Vind je het leuk met kinderen om te gaan, kom eens een kijkje nemen.
Wij lezen met elkaar een bijbelverhaal, kletsen en knutselen rond dit verhaal of maken een leuke puzzel. Gemiddeld ben je één keer in de 4 a 5 weken aan de beurt.
 
Vacature transport kerkdienst Hernesseroord 2x Vacature transport kerkdienst Hernesseroord 2x
Voor de kerkdienst op Hernesseroord (stichting ZuidWester) kunnen wij nog vrijwilligers gebruiken. Het is dan de bedoeling dat je de bewoners voor de kerkdienst gaat halen en weer na afloop in de woning terugbrengt.
 
Medewerkers Kersttocht Medewerkers Kersttocht
In december wordt de Kinderkersttocht van Nazareth naar Bethlehem georganiseerd. Voor dit initiatief van diverse kerken zijn veel medewerkers nodig. Wilt u ook een handje helpen. Informatie kunt je verkrijgen bij mw. René Schoenmaker.
 
Vacature Vorming & Toerusting 2x Vacature Vorming & Toerusting 2x
De commissie Vorming & Toerusting bestaat uit een klein aantal enthousiaste mensen. Met regelmaat komen zij in het jaar bij elkaar om aan de hand van het thema "Ontmoeten - Ontdekken - Ontwikkelen een programma van activiteiten voor de gemeente op te stellen en uit te werken. Denk hierbij aan sprekers, kunst in de kerk, film ect. (zie ook de website voor het programma)
Als commissie kunnen wij zeker versterking gebruiken.
 
Vacature jeugddiensten 2x Vacature jeugddiensten 2x
Zes keer per jaar organiseert de jeugdraad  jeugddiensten binnen de Exoduskerk. Dit zijn diensten met een redelijke vrije invulling welke in overeenstemming is met de uitgangspunten van onze kerk. "Alles mag, niets hoeft en de indeling en inhoud is vrij, dit alles in overleg met de voorganger.
Graag een aantal actieve gemeenteleden die mee willen denken en werken aan deze diensten.
 
Vacature muzikale jeugd 4x Vacature muzikale jeugd 4x
Tijdens diverse diensten, vooral tijdens jeugddiensten, laten wij graag onze eigen jeugd muzikaal "aan het woord". Dus als je muzikaal bent, een instrument bespeelt of graag zingt, willen wij graag met jou in contact komen. 
 
Diakonie - secretaris Diakonie - secretaris
Taken:
Het agenderen en notuleren van de diakonievergadering
Bijwonen van kerkenraadsvergadering
Bij toerbeurt collecteren op zondag
Bij toerbeurt assisteren bij Avondmaalsdiensten
Coördineren persoonsgegevens ledenbestand
 
 
Voorzitter Jeugdraad Voorzitter Jeugdraad
De jeugdraad is een overkoepeling waar alle jeugdactiviteiten vertegenwoordigd zijn en de activiteiten besproken en gecoordineerd worden. 
Komen ongeveer 4 x per jaar bijeen.
Taken voorzitter zijn: datum plannen, voorbereiden agenda en verzenden, structuur geven aan discussies. Tevens contactpersoon naar groepen, instanties en commissies.
 
Vacature Jadus tienerdienst 2x Vacature Jadus tienerdienst 2x
Leiding voor deze tienerdienst welke tijdens de eredienst 1x per maand in de jeugdruimte gehouden. Doelgroep 1e klas middelbare school. Eigen dienst met bijbellezing en gebed. Handreiking vanuit Kind en zondag, vieren met jongeren of Job.
Informele sfeer met eigen inbreng.
 
Jeugdleiding 2x Jeugdleiding 2x
Taken: 
Ouders of andere gemeenteleden die mee willen werken als jeugdleiding.
Tevens ouders/gemeenteleden die als leiding willen helpen tijdens jeugddiensten.
Soms kan een jeugdige niet bij een jeugddienst aanwezig zijn ivm. hun dienst. 
 
Schoonmaakploeg 1x Schoonmaakploeg 1x
Taken:
Bij toerbeurt bereid om op de zaterdagmorgen enkele uren mee te helpen het kerkgebouw schoon te houden.
Zie ook deze pagina