Vacaturebank binnen de Exodusgemeente Vacaturebank binnen de Exodusgemeente

Tijdens diverse bijeenkomsten en gemeente-avonden is gesproken over de vele activiteiten welke binnen onze gemeente plaatsvinden. Dit houdt ook in dat wij met regelmaat gemeenteleden benaderen om ons te helpen samen kerk te zijn. Wij kunnen niet inschatten hoeveel vrije tijd jij hebt en of jij je in wilt zetten voor jouw kerk, daarnaast kennen wij jouw  interesse en kwaliteit niet. Voor ons reden een vacaturebank op de website te zetten.
Een ding is zeker wij hebben jouw inzet hard nodig.

Informatie is te verkrijgen bij de scriba.

 
Vacature bloemengroet bij jarigen Vacature bloemengroet bij jarigen

Vanaf 70 jaar worden de jarigen rond hun verjaardag bezocht door een team vrijwilligers welke namens de gemeente een bloemengroet brengen.
Dit wordt door de diaconie gecoordineert. 

 
Vacature transport kerkdienst Hernesseroord Vacature transport kerkdienst Hernesseroord

Voor de kerkdienst op Hernesseroord (stichting ZuidWester) kunnen wij nog vrijwilligers gebruiken. Het is dan de bedoeling dat je de bewoners voor de kerkdienst gaat halen en weer na afloop in de woning terugbrengt.

 
Vacature Vorming & Toerusting Vacature Vorming & Toerusting

De commissie Vorming & Toerusting bestaat uit een klein aantal enthousiaste mensen. Met regelmaat komen zij in het jaar bij elkaar om aan de hand van het thema "Ontmoeten - Ontdekken - Ontwikkelen een programma van activiteiten voor de gemeente op te stellen en uit te werken. Denk hierbij aan sprekers, kunst in de kerk, film ect. (zie ook de website voor het programma)
Als commissie kunnen wij zeker versterking gebruiken.

 
Vacature jeugddiensten Vacature jeugddiensten

Zes keer per jaar organiseert de jeugdraad  jeugddiensten binnen de Exoduskerk. Dit zijn diensten met een redelijke vrije invulling welke in overeenstemming is met de uitgangspunten van onze kerk. "Alles mag, niets hoeft en de indeling en inhoud is vrij, dit alles in overleg met de voorganger.
Graag een aantal actieve gemeenteleden die mee willen denken en werken aan deze diensten.

 
Vacature muzikale jeugd Vacature muzikale jeugd

Tijdens diverse diensten, vooral tijdens jeugddiensten, laten wij graag onze eigen jeugd muzikaal "aan het woord". Dus als je muzikaal bent, een instrument bespeelt of graag zingt, willen wij graag met jou in contact komen. 

 
Diakonie - secretaris Diakonie - secretaris

Taken:
Het agenderen en notuleren van de diakonievergadering
Bijwonen van kerkenraadsvergadering
Bij toerbeurt collecteren op zondag
Bij toerbeurt assisteren bij Avondmaalsdiensten
Coördineren persoonsgegevens ledenbestand
 

 
Ouderling West Flakkee Ouderling West Flakkee

Taken:
Contact onderhouden met gemeenteleden in de wijk
Bij toerbeurt ouderling van dienst
Eventueel het welkom en mededelingen in de dienst
Bijwonen van ouderling- en kerkenraadsvergadering.

 
Voorzitter Jeugdraad Voorzitter Jeugdraad

De jeugdraad is een overkoepeling waar alle jeugdactiviteiten vertegenwoordigd zijn en de activiteiten besproken en gecoordineerd worden. 
Komen ongeveer 4 x per jaar bijeen.
Taken voorzitter zijn: datum plannen, voorbereiden agenda en verzenden, structuur geven aan discussies. Tevens contactpersoon naar groepen, instanties en commissies.

 
Jeugdouderling Jeugdouderling

Taken: 
Contact onderhouden met de jongeren binnen onze kerk
Contacten onderhouden met jeugdleiding, kindernevendienst, Jadus, Meet-in.
Het begeleiden van jeugddiensten.
Het bijwonen van vergaderingen van de jeugdraad.
Contact onderhouden met kerkenraad.          

 
Vacature Jadus tienerdienst Vacature Jadus tienerdienst

Leiding voor deze tienerdienst welke tijdens de eredienst 1x per maand in de jeugdruimte gehouden. Doelgroep 1e klas middelbare school. Eigen dienst met bijbellezing en gebed. Handreiking vanuit Kind en zondag, vieren met jongeren of Job.
Informele sfeer met eigen inbreng.

 
Jeugdleiding Jeugdleiding

Taken: 
Ouders of andere gemeenteleden die mee willen werken als jeugdleiding.
Tevens ouders/gemeenteleden die als leiding willen helpen tijdens jeugddiensten.
Soms kan een jeugdige niet bij een jeugddienst aanwezig zijn ivm. hun dienst. 

 
Schoonmaakploeg Schoonmaakploeg

Taken:
Bij toerbeurt bereidt om op de zaterdagmorgen enkele uren mee te helpen het kerkgebouw schoon te houden.
Zie ook deze pagina