Aanmelden dienst 25 juli Aanmelden dienst 25 juli
Via onderstaande link kunt u een plaatsje reserveren voor de dienst van 25 juli. Voor zaterdagavond krijgt u een bevestiging of u welkom bent (bij te veel belangstelling moeten we helaas nog steeds mensen afwijzen).
link: Aanmelden dienst 25 juli
 
Nieuw Mededelingenblad Nieuw Mededelingenblad
 
400 jaar kinderbijbels 400 jaar kinderbijbels

Er wordt gewerkt aan een nieuwe tentoonstelling in de Ontmoetingsruimte, die in september 2021 van start zal gaan.

Thema: “Van U is de toekomst “ –  400 jaar kinderbijbels


Mozes houdt namens God de Israëlieten, op weg naar het beloofde land, voor dat zij hun kinderen Gods woorden moeten inprenten en thuis en onderweg steeds met hen daarover moeten spreken (Deuteronomium 11:18-19). Want de kinderen vormen de toekomst. Ook van de geloofsgemeenschap. Het is dan ook geen wonder dat kinderen in de Bijbel regelmatig een prominente plaats krijgen toebedeeld.

Een tentoonstelling over kinderbijbels sluit daarom goed aan bij het jaarthema van onze landelijke PKN: “Van U is de toekomst”. 

In het Nederlands taalgebied zijn de afgelopen eeuwen bijna 900 verschillende kinderbijbels verschenen. De eerste echte Nederlandse kinderbijbel verschijnt in het jaar 1703.

Kinderbijbels zijn vaak voorzien van tekeningen, illustraties, houtsneden, gravures, enzovoort. De ontwikkelingen binnen de kerken en ook kerkscheuringen hebben invloed op de teksten van de kinderbijbel. Discussies over de meest gewenste Bijbelvertaling leverde niet altijd voor kinderen begrijpelijke teksten op. 

In de 20e eeuw zijn er mede door de mogelijkheden van de moderne druktechnieken ongelooflijk veel verschillende kinderbijbels uitgegeven. Voor peuters, voor kleuters, voor basisschoolleerlingen, voor tieners, voor jongeren. Tegenwoordig kunnen we ook beschikken over online kinderbijbels (zie bijvoorbeeld de site: www.kinderbijbels.nl) en diverse kinderbijbel video’s op het ‘youtube’ kanaal.

Vierhonderd jaar kinderbijbels. Wij denken dat in onze Exodusgemeente een aardige variëteit aan kinderbijbels in omloop was en nog is.                                                                   Daarover kan een leuke tentoonstelling in de Ontmoetingsruimte van onze kerk ingericht worden. In september 2021 willen wij deze nieuwe expositie van start laten gaan.

Wij vragen u ons te helpen gedurende een aantal maanden uw/jullie kinderbijbel(s) beschikbaar te stellen.

U kunt een mailtje sturen met opgave van de titels (of foto’s bijsluiten) naar Bert Voorberg (email: bertvoorberg31@gmail.com).

 
40 dagen tijd 40 dagen tijd
De veertigdagentijd is vanouds een periode waarin plaats is voor vasten en inkeer. Dit jaar is het thema: “Ik ben er voor jou.” De bloemschikkingen laten elke zondag een ander thema zien, gebaseerd op de zeven daden van barmhartigheid waar Jezus het in Mattheus 25 over heeft.

Naast de schikkingen zijn er bij elk nieuw weekthema korte teksten gemaakt, die  kunnen dienen als bezinning en inspiratie.

Doe mee met deze momenten van inkeer en bezinning in woord en beeld  en probeer op eigen wijze invulling te geven aan “de zeven werken van barmhartigheid”.
Deel ook jouw activiteit of idee op de  nieuwe kerk app.
 
Presentatie souvenirs uit het Heilige Land Presentatie souvenirs uit het Heilige Land
Al een paar maanden is de tentoonstelling over "Souvenirs in het Heilige Land" te bewonderen in de ontmoetingsruimte van ons kerkgebouw.
Maar helaas. De corona maatregelen maken het niet mogelijk de tentoongestelde voorwerpen te bewonderen. Ook de openstelling van de tentoonstellng voor externe bezoekers hebben we moeten afblazen.

Om die reden hebben we op 14 december 2020 een video opname gemaakt waarin we achtergrondinformatie geven over de tentoonstelling en over allererlei voorwerpen die zijn te bezichtigen. Maar opnieuw gooide corona roet in het eten, want alle aandacht ging na die tijd terecht uit naar het verzorgen van de online kerkdiensten. Maar nu is de video dan toch in de definitieve vorm gereed - met dank aan Ellis Peekstok - en te bekijken via de volgende link: souvenirs. 
Bij het kijken naar deze video wel bedenken dat de opname heeft plaatsgevonden op 14 december 2020.

Wij wensen ui veel kijkplezier.
 
Liturgische bloemstukken uit 2020 Liturgische bloemstukken uit 2020
Fotos van de laatste liturgische bloemschikkingen vind u hier.

Op de pagina van Liturgische bloemschikkingen kunt u alle voorgaande schikkingen bekijken.
 
Nieuws van het breicafé Nieuws van het breicaféNu we op de ontmoetingsdagen de mooie handwerken van het breicafé niet hebben kunnen laten zien, geven we u de gelegenheid om per mail of telefoon te bestellen. Hoe leuk is dat! Mooie cadeautjes voor de feestdagen!

Via deze link kunt u de 36 verschillende creaties met prijzen erbij bekijken.

Te bestellen via email: margreetzuidwijk@chello.nl of telefoonnummer 0649764255.
Afhalen of bezorgen in overleg.
Betalen kunt u bij het afhalen in Sommelsdijk per tikkie of contant.
 
Steun uw kerk met een periodieke gift Steun uw kerk met een periodieke gift


 
 
vorming en toerusting 2020 2021 vorming en toerusting 2020 2021


Voor de gehele brochure in pdf formaat klik hier.

 
lees meer »
 
Expositie “Souvenirs uit het Heilige Land" Expositie “Souvenirs uit het Heilige Land"
De nieuwe tentoonstelling “Souvenirs uit het Heilige Land” is nu te te bewonderen 
We mochten van diverse mensen mooie en waardevolle objecten ontvangen voor deze nieuwe tentoonstelling. Het is inmiddels de zevende expositie dat raakvlakken heeft met religieus erfgoed.
Al sinds de 4e eeuw reizen christelijke pelgrims naar het Heilige Land. Ze bezochten “bedeplaatsen” en heiligdommen en kochten zgn. Pelgrimstekens. Deze “signa’s“ werden thuis bewaard en vereerd. Ook werden ze op de kleding gedragen als een tastbaar bewijs van de volbrachte pelgrimage. In de 18e eeuw ontstaat een nieuw soort pelgrim, de toerist. Er kwamen georganiseerde reizen naar het Heilige Land. Trein, boot en vliegtuig brachten grote groepen mensen in contact met het Land van de Bijbel. De “signa” werd een souvenir en vele ansichtkaarten verblijdden de thuisblijvers. Uit onze kerkgemeenschap hebben velen het huidige Israël bezocht. Voor sommigen was het een bedevaart, een soort “hadj”. Emotioneel voor de één, verrassend voor de ander. Allen brachten wel iets mee uit het Heilige Land. Een selectie treft u aan in de vitrines van onze ontmoetingsruimte.


 
 
Kerkdiensten via Youtube Kerkdiensten via Youtube
De kerkdiensten zijn Live mee te vieren of terug te bekijken via het Youtube kanaal van Exoduskerk Sommelsdijk. 
Youtube kanaal Exoduskerk Sommelsdijk
 
Collectes en giften via SKG Collectes en giften via SKG

Uw gaven voor Diaconie en Kerkrentmeesters kunt u via deze website eenvoudig overmaken door te klikken op de collectezak of de QR-code te scannen met uw mobiele telefoon. 

Gaven worden op 50/50 basis verdeeld tussen Diaconie en Kerkrentmeesters.

Als u de eerste keer gebruik maakt van SKG Collect kunt u een account aanmaken. Daarmee kunt u in de toekomst ook uw collectebonnen bestellen, de Solidariteitskas en Aktie Kerk Balans overmaken. 
 

 
Kindernevendienst Kindernevendienst

Hoi kids,
Missen jullie ook elke zondagmorgen de gezelligheid van de kindernevendienst?!

Natuurlijk is het heel fijn dat we nu elke zondagmorgen kunnen kijken en luisteren naar onze dominee, maar we missen wel ons eigen momentje. De dominee stuurt nu wekelijks het knutselwerkje door, zodat jullie hiermee aan de slag kunnen. Wil je ook het hele verhaal nog horen? Dan kunnen je ouders dit even downloaden en printen vanaf deze website: 

www.kindopzondag.nl/digitaal

lees meer »
 
Creativiteit gezocht... Creativiteit gezocht...
Beste gemeenteleden,
 
Het zijn met name de meest kwetsbare mensen die beschermd moeten worden, en dat is een goede zaak. Tegelijk wordt juist deze groep het hardst getroffen door de maatregelen die de regering ons heeft opgelegd. Kort samengevat komt het advies van de regering en het RIVM erop neer, dat zij zich in een sociaal isolement moeten ophouden. Veel mensen in deze groep waren al min of meer eenzaam, en met deze maatregelen in de hand kun je vaststellen wat eigenlijk de hele groep van 70 jaar en ouder een geïsoleerd leven moet leiden. Dat betekent dat de vertrouwde sociale contacten en communicatie opeens verdwijnt, zonder dat daar iets nieuws voor in de plaats komt. Er zijn gelukkig wel veel initiatieven, maar die bereiken ook niet iedereen.
 
Wat kunnen we als Exodusgemeente met elkaar doen?
Een paar suggesties.
lees meer »
 
Behoefte aan contact......? Behoefte aan contact......?

Inmiddels weet bijna iedereen, dat de regering maatregelen heeft getroffen, die heel grote invloed hebben, van de samenleving als geheel tot ieder mens individueel. Allerlei bijeenkomsten, groepsactiviteiten of andere gelegenheden waarbij mensen elkaar ontmoeten, zijn afgelast of uitgesteld.

Dat geldt ook voor de kerk en alles wat vanuit de kerk georganiseerd is: kerkdiensten, gespreksgroepen, sobere maaltijden, leerhuisavonden, catechisatie, jeugdwerk en ook het bezoekwerk. Heel veel van het bezoekwerk richt zich op ouderen en op mensen die vanwege hun ziekte tot de risicogroepen voor het coronavirus horen.

Zowel de wijkouderlingen als de bezoekmedewerkers en ikzelf als predikant van de Exodusgemeente zullen het bezoek aan huis in de komende tijd helaas moeten staken. We zijn op zoek naar mogelijkheden om toch het contact te onderhouden, en daarom kunt u in de komende weken misschien zomaar een onverwacht telefoontje krijgen van iemand uit de Exodusgemeente. Of misschien een kaartje, of een WhatsApp-bericht (als we uw mobiele telefoonnummer hebben) of misschien iemand die van een afstandje alleen maar even zwaait.Of een kaartje van één van onze jongeren, waar deze brief bijhoort!

Zodra het weer kan, zullen we de gewone bezoekactiviteiten weer op ons nemen.

We zullen het in deze tijden moeten doen met het besef dat we kwetsbare, broze en afhankelijke mensen zijn.En met het geloof dat we in die kwetsbaarheid, broosheid en afhankelijkheid toebehoren aan de God die ons gemaakt heeft (Ps. 100: 3).

Ook zonder het coronavirus is dat waar, maar zeker in deze tijden is het goed om ons dat te realiseren.

Als u behoefte hebt aan contact in deze tijden van sociale onthouding, kunt u bellen of mailen met de wijkouderling.

 

lees meer »
 
Privacywetgeving (AVG) kerken Privacywetgeving (AVG) kerken
Privacywetgeving (AVG) kerken
Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AGV) ingegaan.
Ook als kerk wordt van ons verlangt dat wij op een juiste wijze omgaan  met de gegevens van onze gemeenteleden.
Om deze reden heeft de Exodusgemeente dhr. Hans Nagtegaal benaderd om toezicht te houden op de juiste naleving van m.b.t. de AVG wetgeving.

Namens de kerkenraad
Jan Terlouw, voorzitter
lees meer »
 
Aandacht voor ….. Aandacht voor …..
Sinds een jaar vindt u in het “papieren” mededelingenblad en in de nieuwsbrief de rubriek: Aandacht voor…
Aangezien het digitale mededelingenblad openbaar is en dus door iedereen kan worden gedownload, is dit in strijd met de wet op de gegevensbescherming (AVG) en worden de persoonlijke gegevens niet op de website vermeld.

Waarom Aandacht voor…
In een tijd waarin de persoonlijke onafhankelijkheid steeds vaker op de voorgrond gesteld wordt t.o.v. de onderlinge zorg en persoonlijke aandacht, is dit voor een kerkgemeenschap heel lastig.
Als kerkgemeenschap willen wij omzien naar elkaar en ieder in de gelegenheid stellen om mee te kunnen leven bij zorgelijke of feestelijke situaties. Uit reacties blijkt dat kaartjes en telefoontjes enorm op prijs gesteld worden.
Om deze reden vermelden wij:
  • Ziekten en ziekenhuisopnamen (altijd in overleg)
Onderstaande gebeurtenissen plaatsen wij zonder overleg:
  • Bericht van overlijden
  • Geboorten
  • Bij verjaardagen de kroonjaren vanaf 80 jaar.
  • Bij huwelijksjubilea de kroonjaren 12 ½ , 25, 40, 45 enz.

Wanneer u zich niet kunt vinden in het vermelden van de verjaardagen en/of jubilea, wilt u dit dan vroegtijdig melden bij de scriba van onze kerk, mevr. Margot van de Wiel. info@exoduskerk.nl
Jan Terlouw, voorzitter kerkenraad.
 
 
fotoalbum fotoalbum
In fotoalbum zijn foto's te zien van:
  • kerstviering met senioren
  • kersttocht van Nazareth naar Betlehem.
      
 
Foto's ontmoetingsdagen 2019 Foto's ontmoetingsdagen 2019
 
Schoonmaakploeg hulp gezocht Schoonmaakploeg hulp gezocht
 

Zie ook:
https://www.exoduskerk.nl/kerk_schoonmaken
 
Koffie met....... verhalen Koffie met....... verhalen

Afgelopen woensdag was het de eerste keer, dat we voor “Koffie met verhalen” samen zijn gekomen. Met een groepje van 9 personen hebben we elkaar verhalen, herinneringen verteld over de Zomer uit de kinderjaren en ervaringen tijdens de vakantie gedeeld.

Omdat het de eerste keer was, moesten we even wennen aan hoe zoiets gaat.


Al gauw bleek dat iedereen toch een boeiend verhaal had en was men zelf verrast, dat je zoveel kon vertellen.
Het is iedereen goed bevallen en we gaan dit vaker doen. Aan het eind van de zomer (datum volgt nog) komen we weer bij elkaar.
We vinden het leuk als meer mensen zich aansluiten, ook mannen worden uitgenodigd!
 
Preken als podcast Preken als podcast
 
Preken als podcast
Sinds enige tijd zijn de preken als audio-bestand te beluisteren. Omdat ze niet meer uitgeschreven zijn, staan ze ook niet meer als leesbestand op de site, maar als een soort podcast. Wie wil, kan naar jdevisser.nl gaan, kies de pagina ‘Preken’, en klik op de preek die je nog een keer terug wilt luisteren. Kan tegenwoordig allemaal. Voor deze keer heb ik ook de Inleiding op het Avondmaal van afgelopen zondag erbij gezet. Veel luisterplezier!
ds. Jan de Visser
 
Vacaturebank binnen de Exodusgemeente Vacaturebank binnen de Exodusgemeente

Binnen onze gemeente vragen wij met regelmaat om gemeenteleden
die ons willen helpen om samen kerk te kunnen zijn. Wij hebben geen mogelijkheid om uw/jouw vrije tijd in te schatten, daarnaast kennen wij  de persoonlijke interesse en kwaliteit niet.
Een ding is zeker wij hebben jouw inzet hard nodig.
Informatie is te verkrijgen bij de scriba.
Kijk eens op onze nieuwe vacature pagina.