“Van U is de toekomst – 400 jaar kinderbijbels” “Van U is de toekomst – 400 jaar kinderbijbels”
Vanaf  zondag 12 september 2021 vindt u in de vitrines in de ontmoetingsruimte een mooie verzameling kinderbijbels. Veel mensen hebben ons geholpen er een leuke expositie van te kunnen maken. Veel dank daarvoor. Een kleurrijke en gevarieerde verzameling is het geworden met enkele heel oude tot nog vrij recent uitgegeven kinderbijbels.
In die bijna 400 jaar dat er kinderbijbels in omloop zijn, is er natuurlijk wel wat veranderd in uitleg en taalgebruik, prenten en tekeningen en de uitstraling van de kinderbijbel.
In het Nederlandse taalgebied verschenen in de afgelopen eeuwen bijna 900 kinderbijbels.
In 1640 verschijnt de eerste Nederlandstalige ‘kinderbijbel’. Dit boekje, vertaald uit het Engels, vertelt de bijbelverhalen via vraag en antwoord, zoals hieronder:
Vraag: Welke twee bomen stonden er in het paradijs?
Antwoord: De boom des levens en de boom der kennisse van goed ende kwaad.
Het is de bedoeling dat kinderen op deze manier de verhalen uit het hoofd leren.

Richtingenstrijd
Begin negentiende eeuw vindt een kerkscheuring plaats die bekend staat als ‘De Afscheiding’.
De felle theologische meningsverschillen rond deze afscheiding weerspiegelen zich in de kinderbijbels
Elke stroming heeft uiteindelijk haar eigen kinderbijbel. Het behoud van de eigen geloofsvisie is nu belangrijker dan de opvoeding tot een oppassende staatsburger.
De kwaliteit van de kinderbijbels leidt eronder. De meeste bevatten lange, voor kinderen onbegrijpelijke theologische passages en illustraties worden nauwelijks meer opgenomen.

Vertellen vanuit het kind
In de twintigste eeuw komt er meer aandacht voor de beleving van een kind. Dé verteller uit deze tijd is Van de Hulst. Deze Utrechtse schoolmeester durft afstand te nemen van de letterlijke tekst en hanteert een taal die kinderen begrijpen.
De kinderbijbels zijn ook aantrekkelijk door de illustraties. De kinderbijbel van Van de Hulst is geïllustreerd door Isings.

Illustraties als verhaaldrager
Met de opkomst van de televisie, verschijnen de Woord-voor-Woord verhalen, eerst van Mies Bouhuys, later van Karel Eykman. Bert Bouman tekent de illustraties die een grote bekendheid genieten.
Er komen meer kinderbijbels waarbij de illustraties het verhaal dragen. Het grote voorbeeld is de Kijkbijbel waarin de tekeningen van Kees de Kort ondersteund worden door korte teksten.

Een goede kinderbijbel
De eeuwen door zijn er veel goede kinderbijbels verschenen. Maar geen één is de beste. Dat oordeel is persoonlijk. Wat vinden ouders/opvoeders belangrijk? Een plezierige voorleesstijl? De visie van de auteur? De illustraties?
Tips bij het kiezen van een kinderbijbel? Kijk eens op de site van Arkmission-kinderbijbels


 
terug