Exodus naar Bethel Exodus naar Bethel
Middelharnis – Een groep leden van de Exoduskerk gaat volgende week naar Den Haag om mee te doen aan de estafette-kerkdienst in de Bethelkerk in Den Haag. Daar zit, zoals iedereen inmiddels wel weet, de familie Tamrazyan. Zij zijn uitgeprocedeerd en moeten terug naar Armenië. De kinderen van het gezin ook.

Eén van de redenen om het zgn. kerkasiel te steunen is volgens ds. Jan de Visser van de Exodusgemeente, dat de kinderen niet het slachtoffer mogen worden van de democratisch aangenomen wetten die het mogelijk maken dat asielprocedures meer dan tien jaar kunnen duren. Een andere reden is, dat de familie een aantal keren een positieve uitslag hebben gekregen, maar dat de IND de kwestie heeft voorgelegd aan de hoogste rechter; niet om de verblijfsvergunning van deze mensen tegen te houden, maar omdat er enkele juridische vragen waren die voor toekomstige gevallen moesten worden beantwoord. Dat daarbij dit gezin uitgezet moest worden, was bijzaak.

Voorts is juist de zorg voor vluchtelingen een belangrijk onderwerp in de Bijbel. Het volk Israël mocht volgens de wet van Mozes de vreemdeling geen overlast doen of hem onderdrukken; sterker nog, het is een Bijbelse opdracht om de vreemdeling lief te hebben, want – zo staat er – jullie zijn zelf vreemdeling geweest in Egypte. En er is geen enkele gelovige die de Psalmregel niet kent: Ik ben een vreemdeling op deze aarde.

Tenslotte is deze zorg voor de vreemdelingen, de onderdrukten en bedreigde mensen op dit moment in strijd met de huidige wet- en regelgeving. De keus die de kerk maakt om het belang van individuele mensen hoger te achten dan de wetgeding, steunt op het woord van Jezus, dat de mens er niet is voor de regels, maar de regels zijn er ten behoeve van de mens.

De kerk kan laten zien waar ze voor staat, en daar doet de Exodusgemeente graag aan mee.
De Exodusgemeente zal op 21 november van 11 tot 13 uur meedoen aan de estafettedienst. Vertrek is om 9.30 u vanaf de parkeerplaats van de Exoduskerk, Dorpsweg 97 in Sommelsdijk. Wie mee wil, kan op eigen gelegenheid gaan, of carpoolen met anderen.

Aanmelden kan via .

 
terug