Creativiteit gezocht... Creativiteit gezocht...
Beste gemeenteleden,
 
Het zijn met name de meest kwetsbare mensen die beschermd moeten worden, en dat is een goede zaak. Tegelijk wordt juist deze groep het hardst getroffen door de maatregelen die de regering ons heeft opgelegd. Kort samengevat komt het advies van de regering en het RIVM erop neer, dat zij zich in een sociaal isolement moeten ophouden. Veel mensen in deze groep waren al min of meer eenzaam, en met deze maatregelen in de hand kun je vaststellen wat eigenlijk de hele groep van 70 jaar en ouder een geïsoleerd leven moet leiden. Dat betekent dat de vertrouwde sociale contacten en communicatie opeens verdwijnt, zonder dat daar iets nieuws voor in de plaats komt. Er zijn gelukkig wel veel initiatieven, maar die bereiken ook niet iedereen.
 
Wat kunnen we als Exodusgemeente met elkaar doen?
Een paar suggesties.
 
Brieven
In de eerste plaats wil ik proberen om met enige regelmaat een brief zoals deze de wereld in te sturen. Daarin kan ik ingaan op de actuele situatie, woorden van bemoediging meegeven, of vertellen wat er zoal in de gemeente gebeurt.
 
Video’s (wie helpt mee?)
Vervolgens wil ik korte videofilmpjes opnemen, om ook zichtbaar te maken dat we proberen om met nieuwe vormen van communicatie door deze moeilijke tijden heen te komen. Hoe dat er precies gaat uitzien, is nog niet duidelijk. Als er mensen zijn, jong of oud, die enige ervaring hebben met het maken van filmpjes met een videocamera, en die ook nog een beetje handig zijn in het monteren van het beeldmateriaal, dan is hun hulp meer dan welkom.
De opnames kunnen natuurlijk overal gemaakt worden, maar in mijn eentje red ik dat niet. Misschien zijn er mensen met creatieve ideeën over de achtergrond voor dit soort filmpjes, of met ondertiteling of met technische handigheidjes – ik hoor het graag.
 
Muzikale verzoeken
Een ander idee is het opzetten van een soort ‘Muzikale Fruitmand’. Op de website van de Exoduskerk kunnen mensen verzoeken indienen voor muziek die ze graag willen horen, omdat ze lid van de Exodusgemeente zijn. Als we daar een klein verhaaltje bijschrijven over wat een lied, een gezang of een psalm voor hen betekent, kunnen we elkaar als leden van deze gemeente bemoedigen met onze eigen spiritualiteit en liedkeuze.
Ook hierbij geldt, dat ik graag hoor of er mensen zijn die zich daarvoor willen inzetten. Of het technisch allemaal te realiseren is, en of we geen problemen krijgen met allerlei uitzendrechten, dat gaan we allemaal bezien als er voldoende mensen zijn die aan dit initiatief mee willen werken.
 
 
Telefoontje voor het voorraam
Dan dit. Vanwege de strikte sociale onthouding die aan onze 70 plussers is opgelegd, is het natuurlijk ook verboden deze mensen thuis te bezoeken. Dat gaan we dus ook niet doen. Maar wat wel mogelijk is, is het volgende. Vraag aan je wijkouderling om de namen, adressen en telefoonnummers van diegene van wie die wijkouderling weet, dat ze in het verleden regelmatig aandacht vanuit de kerk kregen. Je neemt je mobieltje mee, je loopt of fietst naar de straat waarin die betreffende persoon woont, je belt hem of haar op, en zodra er opgenomen is, ga je voor het raam staan, en je vertelt wie je bent en waarom je belt.
Er is een grote kans, dat hier contacten uit ontstaan die er anders nooit zou zijn. Misschien kun je afspreken elke twee of drie dagen, of elke week, op deze manier met elkaar te bellen. Als je kinderen toch thuiszitten, kunnen ze voor die gelegenheid misschien ook een mooie kaart of een mooie tekening maken voor degene met wie dit contact is ontstaan.
 
Verhalen vertellen of lezen
We zijn allemaal (of bijna allemaal) opgevoed met de voorleesverhalen uit de kinderbijbel. Zou het niet leuk zijn, als de groep geïsoleerde ouderen en andere mensen die in deze tijden nog eenzamer zijn dan voorheen, bijvoorbeeld elke ochtend om 11:00 uur naar een voorgelezen Bijbelverhaal kunnen luisteren? Iemand, of een groepje mensen zorgt ervoor dat er elke dag een geluidsbestandje wordt opgenomen met een verhaal uit een van de vele kinderbijbels die in onze gemeente in gebruik zijn (geweest).
Een variant op dit idee is, dat er niet uit de kinderbijbel wordt voorgelezen, maar dat iemand de verhalen uit een kinderbijbel op zijn of haar eigen manier navertelt.
 
Nog meer creativiteit?
Dit alles zijn ideeën, die min of meer spontaan bij mij zijn komen bovendrijven. Ik ga ervan uit, dat de creativiteit in de gemeente nog tot veel en veel meer leuke ideeën zal leiden. Ik ben daar reuze nieuwsgierig naar! Kan iemand een digitale ideeënbus opzetten?
 
 
Voorlopig laat ik het even hierbij. Ik heb geen idee, wanneer er een volgende brief zal verschijnen (de gewone Nieuwsbrief volgt traditiegetrouw op vrijdagochtend om 10:00 uur; dat verandert gelukkig niet), of wanneer de eerste video-boodschap, of het eerste muzikale verzoekuurtje de lucht in zal gaan, maar dat merken we vanzelf wel.
 
Tot slot: houd de gewone Nieuwsbrief in de gaten, want daarin zal de verrassing voor het komende weekend worden aangekondigd!
 
Allemaal heel veel sterkte, creativiteit, gezondheid en zegen toegewenst!
 
Ds. Jan de Visser
terug