Goed bezochte filmavond op 28 september j.l. Goed bezochte filmavond op 28 september j.l.

Na ruim anderhalf jaar was er weer een filmavond in onze kerk. Een kleine 25 bezoekers waren aanwezig en daar was de commissie Vorming en Toerusting heel blij mee.
Het was dan ook één van de eerste activiteiten die in dit nieuwe seizoen gehouden werd.
Een indrukwekkend verhaal over gedetineerde Daniël, die als priester in een klein Pools dorp het leed van de gelovigen op een oprechte manier wilde helpen dragen en verlichten.
Corpus Christi bood na de vertoning veel stof tot gesprek. Over de complexiteit van het goede en het kwade, schuld, vergeving, verzoening en genade. 
Veel bezoekers zulle inhoud en beelden nog lang heugen.
 
terug