Zondag 11 februari 2018 Zondag 11 februari 2018
Welkom en mededelingen
Intochtsliedlied Psalm 93: 1, 2, 3

Stil gebed

Bemoediging en Groet
Psalm 93: 4 (nog staand)

Gebed om ontferming
Lied 413: 1, 2

Tien geboden    
Lied 422

Gebed om de Heilige Geest
Gesprekje met de kinderen

Schriftlezing: Jona 2
Lied 350: 1, 2, 4, 5

Schriftlezing:   Markus 4: 30-41
Lied 90A: 1, 3, 6    (O God, die droeg ons voorgeslacht)    

Preek
Meditatieve muziek

Psalm 107:  13, 15                

Inzameling van de gaven
Slotlied Lied 416
Zegen
terug