Zondag 2 september 2018 Zondag 2 september 2018
We lezen Zacharia 8: 4 – 8, 20 – 23 en Marcus 8: 22 – 26.
We zingen (verzen uit):
Gez. 213
Ps. 139
Gez. 301a
413 (3, 1 en 2; let op de volgorde!)
Ps. 122
Gez. 339a
534
834
431c.

 
terug