Zondag 9 december 2018 Zondag 9 december 2018
Voorbereiding
Aansteken van de 2e adventskaars door Cas
Aanvangslied                                                     Lied 433 : 1
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen:                                                                 Lied 80 : 1, 6 en 7

Gebed om ontferming
Zingen:                                                                Lied 462 : 1, 2, 5 en 6


Rond het Woord
Gebed
Moment met de kinderen
Kinderlied:           Geloof met me mee              Projectlied vs. 1, 3 en 7
Lezing:                2 Samuël 7 : 4-8, 11b-13
Zingen:                                                                Lied 459 : 2 en 7
Lezing:                Lucas 1 :26-38
Zingen:                                                                Lied 157A : 1, 2 en 4
Verkondiging
Zingen:                                                                Lied 500 : 1, 3 en 4


Gebeden, gaven en zegen
Danken en voorbeden
Stilte en Onze Vader
Delen van de gaven
Slotlied:                                                                Lied 441 : 1
Zegen
terug