zondag 17 november 2019 zondag 17 november 2019
Welkom
Lied 279
Stilte
bemoediging en groet
Gebed van toenadering
Lied 274
Kyrie met accl. 367B
Glorialied 150
Gesprek met kinderen
Gebed opening Schrift
Lezing 1: 1Samuel 17: 31-40
Lied 848, couplet 1.4.5
Lezing 2: Romeinen 8: 18-31
Lied 339a
Verkondiging
orgel
lied 345
Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
collecte
slotlied 912, couplet 1,2,5,6
zending en zegen, met Amen 3x
terug