Dementie Dementie
Dementie - hoe ga je er MEE om, zéker als de persoon nog jong is –
Marianne Tanis
Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig hersenziektes. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Dementie is een ingewikkelde en ingrijpende hersenziekte die veel vragen oproept. Is dementie te voorkomen? Hoe ervaart een jongere met dementie zijn/haar ziekte? Kan dementie behandelt worden?  Graag geven we antwoord op jouw vragen over dementie. Als je partner vergeetachtig wordt, je denkt aan een dementie of er is een diagnose dementie -  wat kun je dan het beste doen? Op een goede manier reageren is dan best moeilijk. De relatie met je partner verandert. Accepteren is niet  eenvoudig bij alle dingen die je dan meemaakt. Hoe kun je elkaar steunen en hoe kun je het volhouden, wat kunnen we hierin voor elkaar betekenen?  Er kan veel spelen: achterdocht, agressie, boosheid, wanen, onrust en ongeremd gedrag. Marianne Tanis kan vanuit haar ervaringen als casemanager dementie ons er veel over vertellen en handvatten geven hoe er mee om te gaan en wat je kunt doen, maar kan ook vertellen wat je beter niet kunt doen. Welkom donderdag 23 november 2023 om 20.00 uur in de Emmaüskerk te
Middelharnis.
 
terug