vrijdag 27 oktober 2017

Gemeente avond

Locatie: 
 Exoduskerk
Tijdstip: 
 19:30

Omdat we als kerkenraad ook uw inbreng nodig hebben bij het vinden van een nieuwe predikant(e), wordt er een gemeenteavond belegd. Graag willen we onder andere van ú horen waaraan een nieuwe predikant(e) moet voldoen of hoe u zijn/haar profiel invult. 
Tevens wordt u geïnformeerd over de verdere gang van zaken betreffende het beroepingswerk.

terug