Groenekerk Intro
10 sep 2023 Groenekerk Intro
Groene Kerk
Wij zijn als Exoduskerk in 2022 Groene Kerk geworden. Als kerk hebben wij ons aangesloten bij de op dat moment bijna 400 kerken in Nederland die hun geloofsgemeenschappen stimuleren groener en duurzamer te worden en elkaar te inspireren. 
Wij hebben voorlopig een kernteam gevormd uit leden van onze eigen kerk. Dit team bestaat uit: Rien Abramse, Jos Hendriks, Heleen v.d. Meijden, Ellis Peekstok, Renée Schoenmaker en Bert Voorberg. 
Deelnemen aan de Groene Kerk brengt natuurlijk een inspanningsverplichting met zich mee.
Wij willen gaan werken aan: 
- Bewustwording bij gemeenteleden over wat het begrip duurzaamheid in de breedst mogelijke zin inhoudt;  
- De directe (kerkelijke) omgeving groener en schoner maken;
- Het kerkgebouw duurzamer in gebruik maken in de ruimste zin van het woord

Stapsgewijs willen wij daar de komende tijd invulling aan geven. 

Kort geleden stond in een kerkblad een artikel van Marjolein Tiemens- Hulscher. In het artikel schrijft zij over handreikingen voor een duurzame levensstijl met de schepping als inspiratitiebron.  
Zij verzorgt vanuit  iniatief  “Groen Geloven” lezingen en workshops.                                                   

Een verkorte weergave van haar artikel willen wij graag met jullie delen.


"Groen Geloven is duurzaam doen!"
Over zorgen om klimaatverandering en milieuvervuiling wordt vandaag de dag veel gesproken. Tegelijk zijn de problemen zo groot dat ze ons dreigen te verlammen. Toch, heel dichtbij en eigenlijk vrij eenvoudig kunnen we al heel wat doen. Uit liefde voor de medeschepselen, voor de Aarde en voor God.

In september 2021 riepen drie religieuze wereldleiders – paus Franciscus (Rooms-katholieke kerk), patriarch Bartholomeus (Orthodoxe kerk) en aartsbisschop Welby (Anglicaanse kerk) – gelovigen op om actief deel te nemen aan het publieke debat over duurzaamheid: ‘We roepen iedereen op, ongeacht hun geloof of wereldbeeld, om te luisteren naar de roep van de aarde en van mensen die arm zijn, om hun gedrag te onderzoeken en om zinvolle offers te brengen ter wille van de aarde die God ons heeft gegeven.
Het is alweer bijna tien jaar geleden, dat ik begonnen ben met Groen Geloven. Een aanleiding daarvoor was dat ik aandacht voor duurzaamheid in de kerk miste. Er werd gesproken over ‘zorg voor de schepping’, maar nauwelijks een relatie gelegd met duurzaam dóen. Daarom ben ik blij met bovenstaande oproep. Die klinkt wel wat zwaar, vind ik, met ‘het brengen van zinvolle offers’. Het sluit echter wel aan bij het idee dat veel mensen van duurzaamheid hebben. Ze ervaren het als een zware opgave. Het is iets dat móet, om een catastrofe als klimaatverandering te voorkomen. Het is ook moeilijk en duur, denken ze.
 Van alles mag opeens niet meer, zoals vliegen voor je vakantie of vlees eten. Je moet je auto vervangen voor een elektrische en je dak volleggen met zonnepanelen. Ik begrijp dat mensen dit als offers ervaren. Het hoeft echter niet zo te zijn. Want duurzaam leven is geen zware opgave als je dit vanuit liefde doet. Uit liefde voor je medemens, voor alle medeschepselen, voor de Aarde en voor God.
                                                                                                                                                  
De Aarde warmt op, de biodiversiteit neemt af, de vervuiling van bodem, water en lucht nemen toe, en de grondstoffen raken uitgeput. Het pijnlijke is dat vooral de arme en de kwetsbare mensen de prijs betalen voor de gevolgen van klimaatverandering, terwijl ze er het minst aan hebben bijgedragen. Ik heb ervaren dat dit voor veel mensen een eyeopener is. We leven nu in een tijd en een cultuur waarin het individualisme hoogtij viert. Ons bestaan draait vooral om de vraag hoe wij al onze materiële behoeften kunnen bevredigen. Dat wordt aangewakkerd door de reclame en de economie vraagt erom. Dit is gericht op oneindige economische groei. Dat betekent dat we steeds meer moeten produceren, kopen en consumeren. Ons bestaan draait om de vraag hoe we al onze materiële behoeften bevredigen. Daar zijn steeds meer grondstoffen voor nodig. Het veroorzaakt steeds meer vervuiling en uitstoot van broeikasgassen. Ieder weldenkend mens kan snappen, dat dat niet houdbaar is. Grondstoffen raken domweg op.                                                                            Van vervuiling wordt uiteindelijk alles en iedereen ziek.

Keer de wegwerpcultuur de rug toe, en leef vanuit een zekere soberheid en nederigheid. Hoe kunnen we dat in ons dagelijks leven vormgeven? Dat begint bij een open houding van verwondering voor de natuur, voor de schoonheid van de schepping. Dat we dankbaar kunnen zijn voor het wonder dat wij deel mogen zijn van die schepping. Het is heel inspirerend om samen naar buiten te gaan. Een wandeling biedt de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan over verwondering en dankbaarheid. Het buiten zijn voegt echt wat toe aan de beleving van verbondenheid met heel de schepping.

Zoals ik aan het begin van dit artikel al schreef, is een duurzaam of eenvoudig leven geen zware opgave als je dit vanuit liefde doet. Duurzaamheid is veel meer dan zonnepanelen en elektrische auto’s. Voor mensen met een smalle beurs zijn die vaak een brug te ver.      
Er zijn genoeg dingen die je kunt doen, en die geen geld of weinig geld kosten of zelfs geld besparen. Een dikkere trui in plaats van de verwarming een graadje hoger, minder vlees eten, meer fietsen en minder auto rijden, geen voedsel weggooien, lokale en biologische producten gebruiken, spullen langer gebruiken, tweedehands spullen en kleding kopen, dingen lenen of ruilen met elkaar, minder vaak douchen, kleding minder vaak wassen, minder plastic gebruiken, enzovoort.

Eén van de vragen die mij voor het schrijven van dit artikel werd gesteld, was ‘hoe zorg je dat je het volhoudt?’ Mijn antwoord: doe het vanuit liefde en het zal vreugde geven. Wij hebben geen auto en fietsen bijna alles. Wij kopen onze groente en zuivel bij een biologische boerderij net buiten het dorp. Fietsend hoor ik het zingen van de vogels, zie het eerste speenkruid in de slootkant en word heel soms verrast door een ijsvogeltje. In de auto mis je dat allemaal. We hebben de laatste jaren ook heel veel lekkere vegetarische gerechten ontdekt, omdat we steeds minder vlees zijn gaan eten. Minder vlees eten heeft dus geleid tot een gevarieerder menu. Een mooi voorbeeld van de wijze les ‘minder is meer’. Je hoeft niet alles in één keer aan te pakken. Doe het in kleine stapjes. Kies ergens voor en maak dat het nieuwe normaal.
Duurzaamheid gaat om het ontdekken van wat je echt van waarde vindt en dat je dat beschermt. Dat geeft ons leven zin en maakt het de moeite waard. Graag wil ik besluiten met woorden van Paus Franciscus uit Laudato si’: ‘Men moet niet denken dat deze inspanningen de wereld niet zullen veranderen. Ze hebben een positief effect op de samenleving, vaak buiten ons weten om. Dit effect brengt steeds meer vruchten voort en verspreidt, vaak ongezien, steeds meer goedheid. Bovendien brengt dit gedrag ons het gevoel van eigenwaarde terug, brengt het ons tot een grotere levensdiepgang, laat het ons toe te ervaren dat het de moeite waard is op deze wereld rond te lopen.’

Misschien wil je na het lezen van dit artikel reageren. Wij willen je graag uitnodigen mee te denken en ons ideeën aan te reiken. Mooi, wanneer je een reactie wilt plaatsen op de kerk-app. In de volgende "Verbindingen" willen wij ook aangeven hoe we ideeën praktisch willen gaan uitvoeren.                                                                                 Natuurlijk kan je ook contact opnemen  met één van de leden van het kernteam. 

Namens kernteam,
Bert Voorberg

 
terug