Liturgische bloemstukken uit 2019 Liturgische bloemstukken uit 2019
  Tekst  bij de liturgische schikking op eerste kerstdag
(25 december 2019)

 
Het paarse doek en de boomstronk zijn weg.
Inkeer en verwachting maken plaats voor grote blijdschap.
 
De uitbundige witte schikking straalt het nieuwe begin uit.
Maar wij zien ook de tak met rode bessen, een verwijzing naar Zijn strijd en lijden.
 
Het licht van God is onder ons komen wonen.
Teken van zegen, van vrede en toekomst.
Een Mensenkind die aarde en hemel verbindt.
Tekst bij liturgische schikking op de vierde zondag van de advent
( zondag 22 december)

Basisdoek paars: de kleur van soberheid, bezinning en inkeer.                                               
De boomstronk  met aan de onderkant houtsnippers ( aarde) en mos.
De verwachting naar een nieuw begin gaat zich aandienen. 
Aan de boomstronk zien wij dat witte bloemen nu ook hoger bloeien. 
De bolbloem gaat open. 
De kleur van de kaars is wit. 
Alles op aarde wacht op Zijn komst.

 
 
  Tekst  bij de liturgische schikking op de derde zondag van advent
(15 december 2019)

 
De kleur van het basisdoek is paars: de kleur van soberheid, bezinning en inkeer.                     
De boomstronk lijkt levenloos met aan de onderkant houtsnippers (aarde) en mos.             
Wij zien hedera (klimop) groeien langs de boomstronk. 
Symbool voor God’s trouw en ook voor onsterfelijkheid.                   
De tijden gaan veranderen. Er komt licht in de duisternis. 
In de schikking zien wij het gebeuren. 
Naast de klimop zien wij op de boomstronk meer witte bloempjes. 
De bolbloem groeit gestaag. Een roze stof cirkelt omhoog.
De kleur van de kaars is roze geworden. Roze betekent: verheugen in de toekomst.
Tekst bij liturgische schikking op Tweede zondag van de advent  (zondag 8 december)

De kleur van het basisdoek is paars: de kleur van soberheid,  bezinning en inkeer. 
De boomstronk  lijkt levenloos met aan de onderkant houtsnippers ( aarde) en mos.
De schikking is minder somber, er komt meer licht.
Wij zien heydera( klimop) groeien langs de boomstronk.
Symbool voor God’s trouw en ook voor onsterfelijkheid.
Enkele witte bloempjes groeien op als teken van licht.
De knop van de bolbloem groeit op en de zwarte kaars is vervangen door een paarse kaars.
 
                       Tekst  bij liturgische schikking op de eerste zondag van advent (1 december 2019)
Het basisdoek bij de adventschikkingen is de kleur paars: de kleur van soberheid, bezinning en inkeer. 
De boomstam is kaal en lijkt levenloos.
Houtsnippers (verwevenheid met de aarde) en mos (symbool voor de zachte krachten en moederliefde) onder de stam.                  
Het adventsstuk laat de duisternis zien, het licht is afwezig. De tijd is angstig en onzeker

De zwarte kaars is de kleur van duisternis. Alleen aan de voet van de boomstam is een teken van leven.
De knop van een bolbloem.
Tekst  bij liturgische schikking
van de Gedachtenisdienst op zondag 24 november 2019

 
In verbondenheid met de Levende
zoeken wj een kaars die ons verlicht
in droeve dagen van gemis.
Gij, Licht van ons leven, beziel ons
om het licht van een ander brandend te houden
en door te geven als een roos op aarde
in Gods naam.
 
  Afscheid groep 8 kindernevendienst – zondag 7 juli 2019
Een boeket met een grote diversiteit van kleurrijke bloemen.
Dit stelt de Exodusgemeente voor.
Al die verschillende mensen, die met elkaar gemeente willen zijn.
De wil hebben met elkaar op te trekken, te helpen en te ondersteunen.
De twee grote bloemen. Dat zijn jullie. Jasper en Vera.
Jullie mogen verder groeien en bloeien.
Op eigen benen staan. Belangrijke keuzes gaan maken.
De cirkel symboliseert de wereld. Dichtbij en veraf.
Jullie gaan de wijde wereld in. De wereld verder ontdekken.
Het riet heeft een bijzondere betekenis.
Riet vind je overal in de wereld. In noord en zuid. In oost en west.
Waar riet is, is water. En waar water is, is leven.
Riet is buigzaam. Past zich aan aan de omstandigheden waar het groeit.
Daarom staat riet ook voor een positief wereldbeeld.
 
Zondag 21 april 2019 - Paaszondag

De paarse doek van inkeer is vervangen door een witte doek.
Reinheid, zuiverheid en heerlijkheid zijn in de kleur wit bijeengebracht.
Wij mogen deelgenoot worden van de kracht van de Opgestane Heer.
Zijn opstandingskracht mag onze kracht worden.
 
De witte bloemen hebben eenzelfde zeggingskracht.
Zijn Licht en Liefde mogen in ons komen.
 
Feest van overwinning op het onrecht.
Kwaad en verdrukking de wereld uit.
Opstaan, liefde geven en ontvangen.
Samen mogen wij de vruchten van Gods schepping delen.
 
 
  zondag  14 april 2019  -  Palmpasen  -  6e zondag van de veertigdagentijd.

De kleur paars staat voor inkeer, boete en bezinning.
Jute symboliseert eenvoud en soberheid.
Het zachte mos geeft de zachte krachten aan. 
Het kruis, de opmaat voor Zijn lijden.

In de schikking ligt een gekleurde doek. 
Deze verwijst naar de verschillende verwachtingen die leven onder de mensen.
De rozen op het pad verbeelden de tranen van Jezus tijdens zijn intocht .

Vandaag is het palmzondag. De handen juichen mee met de vele stemmen.

Vol hoop en
verwachting op weg gaan.
Het verleden met je meedragend
de onbekende toekomst tegemoet…
zondag  7 april 2019  - 5e zondag van de veertigdagentijd.

De kleur paars staat voor inkeer, boete en bezinning.
Jute symboliseert eenvoud en soberheid.  
De hedera(klimop) betekent Gods onvoorwaardelijke trouw aan de aarde.
Het zachte mos geeft de de zachte krachten aan. 
Het kruis, de opmaat voor Zijn lijden.

De handen liggen tegen elkaar, nadenkend , bezinnend.

Leven verliezen
leven vinden
God wij bidden help ons!
Help ons te bezinnen
op wat leven geeft.
 
  zondag  31 maart 2019 - 4e zondag van de veertigdagentijd.

Rose is de liturgische kleur voor de 4e zondag in de veertigdagentijd.
Heel even begint het licht van Pasen door te breken.
Jute symboliseert eenvoud en soberheid.
De hedera(klimop) betekent Gods onvoorwaardelijke trouw aan de aarde.
Het zachte mos geeft de zachte krachten aan. 
Het kruis, de opmaat voor Zijn lijden.

Hij breekt en deelt uit. Zijn handen breken, leggen het in onze handen.

Terugkeren naar waar we vandaan komen
geconfronteerd met ons verleden
het gevecht aangaan
met jezelf; met de (A)ander
Je mag gaan, … aangeraakt en  ......gezegend.
zondag  24 maart 2019 - 3e zondag van de veertigdagentijd.

De kleur paars staat voor inkeer, boete en bezinning.
Jute symboliseert eenvoud en soberheid.
De hedera(klimop) betekent Gods onvoorwaardelijke trouw aan de aarde.
Het zachte mos geeft de  zachte krachten aan.
Het kruis, de opmaat voor Zijn lijden.

De handen zijn geopend. 
Ruimte geven aan de leefregels van de wet..

Niet meer weten
hoe het verder moet
Staan met lege handen
handen die machteloos reiken naar boven.
Wat we niet zagen gaan we zien
licht in ons donker.
 
  zondag  17 maart 2019 - 2e zondag van de veertigdagentijd

De kleur paars staat voor inkeer, boete en bezinning.
Jute symboliseert eenvoud en soberheid.
De hedera(klimop) betekent Gods onvoorwaardelijke trouw aan de aarde.
Het zachte mos geeft de zachte krachten aan. 
Het kruis, de opmaat voor Zijn lijden.

Wij zien de handen die beschermen wat kostbaar en teer is.

Verlangen
naar beschermende handen
ervaring van licht
vasthouden
doorgeven
een leven lang
zondag 10 maart 2019  - 1e zondag van de veertigdagentijd

De kleur paars staat voor inkeer, boete en bezinning. 
Jute symboliseert eenvoud en soberheid. 
De hedera(klimop) betekent Gods onvoorwaardelijke trouw aan de aarde. 
Het zachte mos geeft de zachte krachten aan. 
Het kruis, de opmaat voor Zijn lijden.

We zien handen die geopend zijn. 
Open handen om liefde en trouw te ontvangen van Godswege.

Open je handen
naar Gods weg
van liefde en trouw
op die weg
vind je de ander
de ander
die je aanroept
zo bloeit hoop

 
 
terug