zaterdag 4 mei 2019

Oecumenisch avondgebed

Datum: 
 zaterdag 4 mei 2019
Tijdstip: 
 19:00  - 19:30
Locatie: 
 Monument aan de Hoflaan in de Emmauskerk

Oecumenisch avondgebed zaterdag 4 mei
De Oecumenische Werkgroep organiseert voorafgaand aan de Dodenherdenking bij het Monument aan de Hoflaan een Avondgebed in de Emmauskerk van 19.00 uur tot 19.30 uur.
In woord, gebed en zang zullen we stilstaan bij de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog, maar ook het hier en nu komen aan de orde. Daarna kunt u aansluiten bij de tocht naar het Moument vanaf het Gemeentehuis.

Het jaarthema van 2019 luidt  In vrijheid kiezen. Met dit thema sluit het Nationaal Comité 4 en 5 mei aan bij de viering van 100 jaar algemeen kiesrecht, bovendien zijn er in 2019 zowel Europese als Provinciale verkiezingen.  Het comité staat stil bij de waarde van de vrije, democratische rechtsstaat, het buitenwerkingstellen van deze rechtsstaat in de jaren 1940-1945, en de verantwoordelijkheid die we met z’n allen dragen om de rechtsstaat én de vrijheden die we daarbinnen genieten te waarborgen. Vanuit de vrijheid van nu kijken we terug op de onvrijheid van toen. We benadrukken de verantwoordelijkheden die onze vrijheid met zich meebrengt, want juist onze huidige vrijheid om te kunnen en mogen kiezen schept een verantwoordelijkheid deze vrijheid te beschermen en te koesteren.  

We nodigen u uit dit Avondgebed bij te wonen.
Tonny den Boer, secretaris Oecumenische Werkgroep

terug