Beproeving: Als (klein)kinderen andere wegen gaan - ds. Margriet van der Kooi

Beproeving: Als (klein)kinderen andere wegen gaan - ds. Margriet van der Kooi

 

Nogal wat jongeren verdwijnen uit de kerk en hun ouders vragen zich af wat zij verkeerd hebben gedaan. 
Kunnen ze nog met hun volwassen kinderen spreken over hun geloof? 
Er is een enorm aanbod van gedachten, opvattingen, leefstijlen en muziekculturen. 
Datzelfde geldt voor geloof en levensoriëntatie. 
De vanzelfsprekendheid om het spoor van de ouders te volgen is weggesijpeld.
Margriet van der Kooi, theologe, en Wim ter Horst, pedagoog, schreven een boek over de valkuilen en kansen voor (groot)ouders, elk vanuit hun eigen invalshoek.
De eerste zal in de Emmauskerk het thema dichterbij brengen en ons er over laten nadenken. Grootouders, ouders en kinderen zijn welkom bij dit belangrijke thema in de Emmaüskerk op maandag 30 oktober 2017 om 20.00 uur.
Nogal wat jongeren verdwijnen uit de kerk en hun ouders vragen zich af wat zij verkeerd hebben gedaan. Kunnen ze nog met hun volwassen kinderen spreken over hun geloof? Er is een enorm aanbod van gedachten, opvattingen, leefstijlen en muziekculturen. Datzelfde geldt voor geloof en levensoriëntatie. De vanzelfsprekendheid om het spoor van de ouders te volgen is weggesijpeld.

Margriet van der Kooi, theologe, en Wim ter Horst, pedagoog, schreven een boek over de valkuilen en kansen voor (groot)ouders, elk vanuit hun eigen invalshoek.
De eerste zal in de Emmauskerk het thema dichterbij brengen en ons er over laten nadenken. Grootouders, ouders en kinderen zijn welkom bij dit belangrijke thema in de Emmaüskerk op maandag 30 oktober 2017 om 20.00 uur.

 
terug