Liturgische bloemstukken uit 2018 Liturgische bloemstukken uit 2018
Liturgische bloemstukken uit 2018:


Vierde adventzondag 23 december 2018

De basiskleur Paars symboliseert soberheid, bezinning en ingetogenheid.

De witte bloemen in de schikking staan voor zuiverheid, licht en vernieuwing.

Via het sobere raam zoeken wij verbeeldingen naar de toekomst.

We zien baby sokjes die verwijzen naar Elisabeth die zwanger is en haar ontmoeting met Maria die ook haar eerste Kind verwacht.

Tweede adventzondag 9 december 2018

De basiskleur paars symboliseert  soberheid, bezinning en ingetogenheid.

De witte bloemen  in de schikking staan voor zuiverheid, licht en vernieuwing.

Via het sobere raam zoeken wij verbeeldingen  naar de toekomst.

We zien water, stenen en riet wat verwijst naar Johannes die bij de rivier een bijzondere boodschap bracht: God zal redding brengen.

Laat alles achter wat verkeerd is en begin opnieuw.Eerste adventzondag 2 december 2018

De basiskleur paars symboliseert soberheid, bezinning en ingetogenheid.

De witte bloemen in de schikking staan voor zuiverheid, licht en vernieuwing.

Via het sobere raam zoeken wij verbeeldingen naar de toekomst.

We zien een symbolische engel die Johannes op Patmos zag, zoals wij in Openbaringen 1 en 8 kunnen lezen.

Eeuwigheidszondag, 25 november 2018

In de spiegel zien wij de glans van de herinneringen.
 
De kapotte stukken geven het verdriet weer vanwege de gebrokenheid van ons bestaan.
Het moeten missen van hen die ons dierbaar waren.
 
In de spiegel zien wij het licht dat niet dooft.
 
De witte bloemen symboliseren het eeuwige en het schone van het hiernamaals.
 
De hedera, die als wortels de grond raken, zijn wij, de mensen van het nu.
 
Blijvend verwant met hen die ons ontvallen zijn.
Afscheid kindernevendienst, 18 juni 2018

Een bonte verzameling van bloemen en kleuren.
Niet één bloem of kleur voert de boventoon.

Rood, blauw, groen of wit, elke kleur is nodig om samen gemeente te zijn.
Bloem, scherm of blad, met elkaar zijn wij samen de Kerk.

Jullie met z'n vieren , met eigen kleurentooi, staan rond het grote boeket.
Jullie gaan de wereld in, op eigen benen staan.

Het grote boeket (vaders en moeders, opa's en oma's, broertjes en zusjes,  de mensen van de kerk), samen willen wij met jullie verder gaan.

De stenen verbeelden "Jezus als de levende steen"
Laat jezelf gebruiken als levende stenen van God.Pinksteren, 20 mei 2018

Het bloemstuk is een uitbundig en kleurrijk palet van bloemen en bloeiende takken.
Het staat symbool voor al de verschillende volken waar ook ter wereld. Iedere bloem of tak is uniek in kleur en vorm.
 
Wij mogen ons verbeelden zo'n bloem of tak te zijn en zo het pinksterverhaal te vertolken. Zo samen Kerk in deze tijd te mogen zijn.Pasen, 1 april 2018

De paarse doek van inkeer is vervangen door een witte doek.
Reinheid, zuiverheid en heerlijkheid zijn in de kleur wit bijeengebracht.

Wij mogen deelgenoot worden van de kracht van de Opgestane Heer.
Zijn opstandingskracht mag onze kracht worden.

De witte bloemen hebben eenzelfde zeggingskracht.
Zijn Licht en Liefde mogen in ons komen.


Feest van overwinning op het onrecht.
Kwaad en verdrukking de wereld uit.
Opstaan, liefde geven en ontvangen
Samen delen
de vruchten van Gods schepping.6e zondag van de Veertigdagentijd, 25 maart 2018


De kleur paars staat voor inkeer, boete en bezinning.
De poort staat symbool voor opening en binnengaan,
een doorgang naar verwachting en hoop.

Feest en verdriet mengen zich.
Palmtakken begeleiden zijn intocht.
Rode bloemen op het pad. Passie en bloed.
Tussen de stenen glinsteren zijn tranen.
Een verwijzing naar het bijbelgedeelte over de intocht in Jeruzalem.

Juichen om een koning op een ezel.
Hij komt redden.
Tranen vanwege vrede die nog niet zal zijn.
Licht der wereld,
kracht van Gods liefde.
5e zondag van de Veertigdagentijd, 18 maart 2018


De kleur paars staat voor inkeer, boete en bezinning.
De poort staat symbool voor opening en binnengaan,
een doorgang naar verwachting en hoop.

Wij zien korenaren en graankorrels op de stenen.
Het is dood en leven ineen.
Sterven om vrucht voort te kunnen brengen ,
verwijzend naar de parabel van de graankorrel.

Gij,
Bron van leven.
Ontkiemend uit de kern
Schenkt kracht aan leven,
vrucht dragen op eigen wijze.

4e zondag van de Veertigdagentijd, 11 maart 2018


De kleur paars staat voor inkeer, boete en bezinning.
De rose doek geeft aan dat het Licht door gaat breken.
De poort staat symbool voor opening en binnengaan,
een doorgang naar verwachting en hoop.

Centraal voor de opening van de poort ligt het brood.
Stralend, omgeven door gypsophila.
Een wonderlijke broodvermeerdering.
Een verwijzing naar het bijbelverhaal
over de wonderbare spijziging.

Waar liefde gedeeld wordt,
breekt licht door.
Brood,
voedsel om te leven.
Handen samen,
delen met elkaar.3e zondag van de Veertigdagentijd, 4 maart 2018:


De kleur paars staat voor inkeer, boete en bezinning.
De poort staat symbool voor opening en binnengaan,
een doorgang naar verwachting en hoop.

De rode bloemen symboliseren de geest van Jezus.
Vlammend en woedend .
Geen plaats voor glimmende munten.
Een verwijzing naar het verhaal over de handelaren in de tempel.

Schoonvegen,
ruimte scheppen.
Wat werkelijk van waarde is, is niet voor geld te koop.
Ruimte voor groeikracht in jezelf.
Een nieuw begin.

2e zondag van de Veertigdagentijd, 25 februari 2018:

De kleur paars staat voor inkeer, boete en bezinning.
De poort staat symbool voor opening en binnengaan,
een doorgang naar verwachting en hoop.

Drie rode bloemen stralen. Zij worden omgeven door gypsophila.
Zij staan voor Jezus, Mozes en Elia.
Verwijzend naar het verhaal over de verheerlijking op de berg.

Omhoog gaan om Licht te ontmoeten.
Verblindend en stralend.
Opgaan in een wolk van Aanwezigheid
Afdalen naar de aarde,
verlicht,
versterkt.

1e zondag van de Veertigdagentijd, 18 februari 2018:


De kleur paars staat voor inkeer, boete en bezinning.
De poort staat symbool voor opening en binnengaan, een doorgang naar verwachting en hoop.

De rode bloemen stralen kracht en passie uit.
Jezus weerstaat de verzoekingen.
De doornen en stekels verbeelden het duivelse element.
Het brood en de steen verwijzen naar het verhaal over de verzoeking in de woestijn.

Jezus laat zich niet verleiden
door de glans en schittering hem getoond.
Sterker dan alle machten is de kracht van Gods liefde. 
terug