bijbelboek Esther - een serie bijbelstudies bijbelboek Esther - een serie bijbelstudies
Bijbelboek Esther


We gaan dit jaar voor het eerst van start met een serie Bijbelstudies. Dat is één van de kerntaken van een commissie die zich onder andere met toerusting bezighoudt.
De keuze is gevallen op de behandeling van het boek Esther.
Eén van de meest intrigerende aspecten van dit Bijbelboek is dat de naam van God er niet in voorkomt. En wat denk je van het verwijt dat Esther, ook uit joodse kringen, nog wel eens krijgt, namelijk dat ze op een bijzonder onjoodse wijze leeft: ze heeft er zelf voor gekozen om in een harem te gaan leven, met een heidense koning naar bed te gaan, en zich geen laars aan te trekken van de joodse gewoonten van bidden en vasten.
Esther is een boeiend boek, dat meer dan voldoende gespreksstof oplevert voor een viertal dinsdagavonden: 12 november, 10 december, 21 januari en 18 februari.
Aanvangstijd is steeds 19.30 uur. De avonden worden gehouden in de regenboogzaal (MFR)
Let op: in de twee zondagen voorafgaand aan deze serie zullen we in de dienst al aandacht besteden aan dit intrigerende verhaal: Esther.
Voor informatie: bertvoorberg31@gmail.com of telefoon 0640286215.
 
terug